Her kan du læse om indberetning på fiskeriområdet

Køb og salg

Visse erhvervsfiskere og alle modtagere/opkøbere af fisk og fiskeprodukter skal indberette køb og salg af fisk, krebs- og skaldyr til Fiskeristyrelsen. Her kan du finde vejledning og skemaer til indberetningen.

Indberetning elektronisk:

Indberet afregning på Fiskeriportalen

Vejledning til elektronisk indberetning

Er elektronisk indberetning ikke mulig, kan skemaet nedenfor printes, udfyldes og indsendes.

Skema med fortegnelse af køb/modtagelse af fisk, krebs- og bløddyr

Vejledninger til indberetning:

Vejledning til brug for papir-indsendelse af køb eller salg af fisk

Erhvervsfiskere skal indberette direkte salg til forbrugere:

Skema til indberetning af salg direkte til forbrugere (udfyldes i hånden)

Skema til indberetning af salg direkte til forbrugere (Udfyldes elektronisk)

Meldinger

Erhvervsfiskere skal afgive meldinger om afsejling, foreløbig ankomst, endelig ankomst og ændring af lossetidspunkt.

Læs mere om meldinger

Elektronisk logbog eLog

Reglerne om elektronisk logbog gælder for alle erhvervsfiskefartøjer på 12 meter eller derover.

Læs mere om elektronisk logbog eLog