Vejledning for opkøbere i indberetning af landingserklæring på vegne af fiskere

Når du har besluttet, at du vil tilbyde de fartøjsejere, der leverer fisk til din virksomhed, at indberette landingserklæringer digitalt til Fiskeristyrelsen på deres vegne, skal du igennem to trin:

Trin 1 er en teknisk vejledning i den egentlige IT-systemtilpasning

Fiskeristyrelsen anbefaler, at I kontakter Fiskeristyrelsens tekniske stab inden I starter udviklingen. Den tekniske stab står til rådighed for at besvare spørgsmål og vejlede om den tekniske løsning under hele udviklingsforløbet fra analyse, gennem udviklings- og testprocessen til den endelige implementering. Fiskeristyrelsens IT & Data kontor kan kontaktes på telefon (+45) 72 18 56 00 eller e-mail: mail@Fiskeristyrelsen.dk

Link til den tekniske vejledning

Trin 2 er en vejledning i at ansøge fartøjsejeren om en fuldmagt gennem Fiskeristyrelsens adgangskontrolsystem

Link til vejledning om fuldmagtsansøgning for opkøbere 

Vejledning for fiskere i indberetning af landingserklæring via opkøber/agent

Denne vejledning beskriver trin for trin, hvad du skal gøre som fartøjsejer, for at din opkøber/agent kan indberette landingserklæringer på dine vegne.
Link til vejledning for fiskere