Elektronisk logbog

Alle fiskefartøjer på 12 meter eller derover skal føre elektronisk logbog.

Fartøjsejeren skal selv sørge for, at udstyret til den elektroniske logbog er installeret og fungerer korrekt. 

Et elektronisk logbogsprogram (eLog), stilles frit til rådighed af Fiskeristyrelsen. eLog programmet kan downloades her på siden, sammen med en prøve (dummy) version. Dummy versionen kan benyttes til at lære og afprøve eLog programmets funktionalitet. Programmet er ikke afhængigt af fartøjets satellitudstyr og sender ikke data til Fiskeristyrelsen.

Teknisk service - indberetning, meldinger og eLog
Du kan her finde information om nyheder og teknisk status på indberetninger, meldinger og elektronisk logbog.

eLog og eLog dummy
Her har du mulighed for at downloade den elektroniske logbog og en dummy version af samme.

Vejledning

Vejledning i behandling af landingserklæringer i eLog, hvor der ikke er modtaget kvittering.