Alle fiskefartøjer på 12 meter eller derover skal føre elektronisk logbog.

Fartøjsejeren skal selv sørge for, at udstyret til den elektroniske logbog er installeret og fungerer korrekt. 

Et elektronisk logbogsprogram (eLog), stilles frit til rådighed af Fiskeristyrelsen. eLog programmet kan downloades her på siden, sammen med en prøve (dummy) version. Dummy versionen kan benyttes til at lære og afprøve eLog programmets funktionalitet. Programmet er ikke afhængigt af fartøjets satellitudstyr og sender ikke data til Fiskeristyrelsen.

Ved nedbrud på elog eller AKS-systemet

Din landingserklæring kan ikke afsendes

Hvis der opstår tekniske problemer med den elektroniske logbog, eller AKS-systemet,
der gør, at du ikke kan afsende din landingserklæring, kan du anvende en af disse blanketter:
Elektronisk landingserklæring (kan udfyldes elektronisk på din enhed)
Manuel landingserklæring (skal udskrives og udfyldes manuelt)

(Download pdf-filen til din enhed. Udfyld landingserklæringen og send den til enten Fiskeriinspektorat Vest eller Fiskeriinspektorat Øst)