Alle fiskefartøjer på 12 meter eller derover skal føre elektronisk logbog.

Fartøjsejeren skal selv sørge for, at udstyret til den elektroniske logbog er installeret og fungerer korrekt. 

Et elektronisk logbogsprogram (eLog), stilles frit til rådighed af Fiskeristyrelsen. eLog programmet kan downloades her på siden, sammen med en prøve (dummy) version. Dummy versionen kan benyttes til at lære og afprøve eLog programmets funktionalitet. Programmet er ikke afhængigt af fartøjets satellitudstyr og sender ikke data til Fiskeristyrelsen.