Mulighed for at byde ind som operatør i et trawl survey

Erhvervsfartøjer har nu mulighed for at deltage i et makrel trawl survey i Nordsøen i juli 2021.

For at kunne levere et fiskeriuafhængigt indeks for makrelbestandens størrelse i Nordsøen, gennemfører DTU Aqua sammen med Danmarks Pelagiske PO et trawlsurvey, for at bidrage til udarbejdelse af en tidserie med henblik på at skaffe data til brug for bestandsvurderingen.  Togtet gennemføres i tæt samarbejde med den internationale IENSSN survey-gruppe og ICES-gruppen for pelagiske surveys.

Togtet forventes at have en varighed på 10 fiskedage i juli 2021.

Det deltagende fartøj vil blive tildelt forsøgskvote for deltagelse i projektet svarende til lejeprisen for fartøjet (charterafgift).

Ansøger har stillet en række krav, som det deltagende fartøj skal kunne opfylde. Fiskeristyrelsen inviterer derfor alle egnede operatører/fiskefartøjer til at byde på opgaven. Ved tilbud fra flere egnede fartøjer, foretager Fiskeristyrelsen afgørelse med vurdering af pris og/eller tilfældig udtagelse deltagelse.

Varighed, omfang og område

Togtet forventes at begynde i 1. juli 2021 til og med 31. juli 2021 og inkludere i alt 10 fiskedage.

Der tages forbehold for dårligt vejr og andre uforudsete forhold, der kan ændre forsøgsperioden. Parterne skal informere hinanden om aktiviteter, der forhindrer sejlads inden forsøgsfiskeriet indledes.

Fiskeriet skal udføres i Skagerrak og Nordsøen (ICES IIIaN og IVab)

Krav og typer af fartøj

Fartøjet skal oplyse en charterafgift pr. hele fiskedøgn (kr./døgn). Charterafgiften skal være inklusiv alle omkostninger, herunder skipper, besætningsmedlemmer, fiskeredskaber, dieselforbrug, vedligeholdelse og eventuelle skader på fartøj eller redskaber.

Fangsten landes i skibets navn og modregnes charterafgiften. Danmark Pelagiske PO og DTU Aqua skal have en kopi af auktionsafregningerne.

For at komme i betragtning som deltagende fartøj i forsøgsfiskeriet er der følgende krav:

  • Fartøjet vil som kompensation for deltagelse i forsøgsfiskeriet få tildelt en forsøgskvote svarende til charterafgift pr. hele fiskedøgn maksimalt ti fiskedage
  • Fartøjet skal være tilgængeligt hele juli 2021
  • Fartøjet skal være udstyret med en kran, dyneema warps og 8 m2 døre
  • Fartøjet skal være minimum 55 m (trawler)
  • Fartøjet skal have køjer pladser til 3 ekstra personer udover besætningen
  • Ændringer f.eks. pga. for dårligt vejr, aftales med det enkelte fartøj ud fra de konkrete omstændigheder

Det er et ønske fra ansøger, at det deltagende fartøj har historik i at gennemfører videnskabelige aktiviteter vil det dette blive vægtet positivt, men det er ikke et krav.

For at komme i betragtning til  projektet, skal operatører/fartøjsejere indsende en ansøgning (ved brug bilag 2.3: Tilbud til deltagelse i projektet samt tro og love erklæring) til chefbiolog Claus Reedtz Sparrevohn fra Danmark Pelagiske PO på crs@pelagisk.dk med Fiskeristyrelsen i kopi (forsoegsfiskeri@fiskeristyrelsen.dk) senest d. 19 juni 2021.