Efter flere grove lovovertrædelser begået af hollandske bomtrawlere: Fiskeriministeren vil hæve bødestraffen og konfiskere fiskernes udstyr

Fiskeristyrelsen har i 2022 allerede konstateret 24 overtrædelsessager, hvor hollandske bomtrawlere har fisket ulovligt. Udover at hæve bødestraffen ønsker fiskeriminister Rasmus Prehn at styrke fiskerikontrollens mulighed for at konfiskere ulovlige fiskeredskaber.

Politianmeldelse og en bødestraf på 400.000 kroner. Det er, hvad der foreløbigt forventes i det seneste tilfælde i en række af sager, hvor hollandske bomtrawlere er fanget i at fiske ulovligt i de danske farvande. Bare i 2022 har fiskerikontrollen konstateret 24 overtrædelser, som alle er foretaget af hollandske bomtrawlere.

Fiskeriminister Rasmus Prehn skærpede i september 2021 kontrollen med fiskeriet i Skagerrak og Nordsøen. Men med det store antal overtrædelser bare i år er der ifølge ministeren behov for at undersøge, om der kan tages endnu skrappere midler i brug. Derfor vil Rasmus Prehn nu se på muligheden for at hæve bødestraffen for ulovligt fiskeri og forbedre muligheden for at konfiskere fiskernes udstyr.

Læs den fulde pressemeddelelse fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Yderligere oplysninger:

Alle pressehenvendelser til fiskeriminister Rasmus Prehn kan ske til Fødevareministeriets pressevagt på +45 2018 4052 (kan ikke modtage SMS) eller presse@fvm.dk.