Evalueringsrapport: Elektronisk monitorering i Kattegat

Fiskeristyrelsen har udarbejdet en evaluering af første fase af projektet om elektronisk monitorering (kameraovervågning) af jomfruhummerfiskeriet i Kattegat.

Evalueringen er en del af den aftale, som tidl. fiskeriminister Mogens Jensen indgik med Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (DFPO), hvor 12 fartøjer i Kattegat skulle have monteret kameraudstyr ombord i en periode for at undersøge, hvordan kameramonitorering fungerer som kontrolinstrument.

Evalueringen viser, at der stadig sker udsmid af bl.a. torsk, kulmule og kuller, efter at fartøjerne har fået monteret kameraudstyr, men at omfanget af udsmid falder markant, når fartøjsejerne har modtaget vejledning af Fiskeristyrelsen. Som eksempel faldt den andel af torsk, som smides ud, fra 6,29 pct. i begyndelsen af projektperioden til 2,28 pct. senere i perioden. For kulmule er de tilsvarende tal 26,65 pct. og 3,09 pct. 

Som en del af projektet har Fiskeristyrelsen gjort fartøjsejerne opmærksom på, når der er observeret genudsætning af fisk, som skal tages med i land og forklaret fartøjsejerne om reglerne om landingsforpligtelsen. Denne vejledning ser dermed ud til at have haft en markant positiv effekt ift. nedbringelse af omfanget af udsmid. Evalueringen viser også tydeligt, at de fleste af de fisk, som genudsættes, er undermålsfisk.

Kvaliteten af de videooptagelser, som gennemses, er generelt af god kvalitet, og evalueringen viser, at elektronisk monitorering kan dokumentere udsmid og dermed vurderes at være et velegnet instrument til at kunne kontrollere og håndhæve landingsforpligtigelsen.

Evalueringen indeholder også en række konkrete anbefalinger ift. videreførelse af projektet.

Læs hele evalueringen: Elektronisk monitorering af jomfruhummerfiskeriet i Kattegat

Read the english rapport - Electronic monitoring in the Danish Kattegat (3AS) Nephrops fishery