Som lyst- og fritidsfisker må du ikke sælge din fangst. Derudover skal du være opmærksom på en række regler, du skal overholde.

Læs om de vigtigste regler for lystfiskeri, fritidsfiskeri, fiskepleje, fredning m.v. i denne folder

Regler for lyst- og fritidsfiskeri og Printvenlig version 

Læs mere om særlige lokale regler for lyst- og fritidsfiskeri. Vær opmærksom på, at listen ikke er komplet, så der kan findes flere lokale fredningsbælter, og der kan være særlige regler for enkelte vandløb.

Regler for fiskeri af ål

Regelsæt for fiskeri af ål er udstedt den 11. december 2008.

Regelsættet er udarbejdet med henblik på opfyldelse af EU Rådets forordning om foranstaltninger til genopretning af bestanden af europæisk ål.

For erhvervsfiskere betyder det, at deres samlede indsats i ålefiskeriet skal reduceres over en 5-årig periode.

For erhvervs- og bierhvervsfiskere indebærer de nye regler, bl.a. at antal og typer af redskaber begrænses og at ålefiskeri kræver en særlig tilladelse fra Fiskeristyrelsen.

Regler for fiskeri efter almindelig tun

Danske fritids- og/eller lystfiskere kan ikke lovligt fiske efter almindelig tun og eventuel fangst af almindelig tun skal derfor straks genudsættes/smides ud.

Der er både regler specielt for lyst- og fritidsfiskere og regler, som gælder for alt fiskeri.

Du kan finde mere information i bekendtgørelsen om rekreativt fiskeri:

Bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand 

Rejepæleruse

En af de ruser, du må bruge som fritidsfisker, er en rejepæleruse.
Rejepælerusen må fiske hele året. Den må ikke opstilles, før den er
tilmeldt hos den lokale fiskerikontrol.

Tilmeldingsskema til en fritidsfisker-rejepæleruse:

Hvis du vil udskrive og udfylde tilmeldingsskemaet i hånden, så klik her: Udskriftsvenlig tilmelding af en rejepæleruse

Hvis du vil udfylde tilmeldingsskemaet elektronisk på din enhed, så klik her: Tilmelding af en rejepæleruse

Afstandsregler

I Danmark er der langs med vores mange kyster rige muligheder for alle former for fiskeri. Der er god plads til alle, men det er vigtigt at huske at overholde visse ”færdselsregler” om afstand. På den måde undgår du at ødelægge de andre fiskeres redskaber. Overtrædelse af reglerne om afstand mellem faststående fiskeredskaber er undergivet privat påtale.
Læs mere om afstandsregler og se, hvilke afstande som gælder for de forskellige fiskeredskaber

Sikkerhed til søs

Sikkerhed, når du færdes til søs, er vigtig. I 2016 druknede i alt 45 personer i de danske farvande. En stor del af disse var enten lyst- eller fritidsfiskere. Det siger, hvor vigtigt det er, at du er godt orienteret om sikkerhed til søs og om de mange muligheder, der findes for at undgå ulykker.
På www.soesport.dk kan du se og bestille forskellige pjecer om sikkerhed til søs.