Mærkningsordningen "NaturSkånsom"

Fiskeristyrelsen åbner for ansøgninger til ny mærkningsordning for kystnært og skånsomt fanget fisk

Erhvervsfiskere (herunder også bierhvervsfiskere) kan ansøge om licens hos Fiskeristyrelsen til mærkning af kystnært og skånsomt fanget fisk. Det er en mærkningsordning, hvor fiskeren kan sælge fisk fanget under bæredygtige og skånsomme fangst-kriterier med et nyt statskontrolleret mærke. Mærket skal anvendes i markedsføring til forbrugerne - og give dem mulighed for at tage det skånsomme valg. Fisk med naturskånsomt logo kan sælges til forbrugerne fra den 2. november 2020.

For at fiske og omsætte fisk under ordningen skal man være erhvervsfisker og fiske med et fartøj på maksimalt 17 meter. Der må kun fiskes med skånsomme redskaber, og 80% af fangstrejserne inden for et kalenderår skal være under 48 timer. Mærket må kun anvendes på fiskearter, der forvaltes i overensstemmelse med de principper om bæredygtig udnyttelse af bestandene, som bekendtgørelsen bag ordningen fastsætter. Nærmere bestemt vil det sige sunde bestande, hvor fiskeriet ikke vil påvirke bestandens udvikling i en negativ retning.

Hvis Fiskeristyrelsen kan godkende ansøgningen, udsteder styrelsen en licens 901 til det pågældende fartøj, og ansøgninger, der er modtaget og sagsbehandlet før den 31. oktober 2020, vil få en licens 901 gældende fra den 2. november 2020, hvor ordningen åbner. Samtidig vil der fysisk blive tilsendt mærkesedler til fiskekasserne til den enkelte ansøger.

Fiskeristyrelsen vil efter den 31. oktober 2020 behandle indkomne ansøgninger løbende.

Her kan du læse vejledningen til mærkningsordningen
Ansøgningsskema Hvis du vil ansøge digitalt  
Ansøgningsskema Hvis du vil printe og udfylde skemaet manuelt
Vejledning til at sende via sikker Digital Post findes på Fiskeristyrelsens hjemmeside

Du kan læse bekendtgørelse om mærkningsordning for fisk fanget kystnært med skånsomme redskaber her

 

Hvem må lande og sælge deres fisk under mærkningsordningen?

Hvor får man mærker, til at mærke fisken med?

Hvilke auktioner udbyder ”Naturskånsom” mærket fisk?

Hvad er proceduren for opkøb og salg?

Skal man mærke partiet eller hver enkelt kasse med ordningens logo?

Salg over kaj og stalddørssalg