Der stilles krav om tilladelse til en række fiskerier. Du kan her finde information og vilkår for de enkelte tilladelser.

Oversigt over tilladelser med vilkår

Tilladelse 12 - Hesterejer

Tilladelse 31 - Rejer ved Grønland

Tilladelse 46 - Håndbrejling, Gigas østers Limfjorden

Tilladelse 50 - MUS Limfjordens Lovns 2022

Tilladelse 50 - MUS Limfjorden Sommerfiskeri 2022

Tilladelse 50 - MUS Limfjorden Sæson 2021, 2022

Tilladelse 50 - MUS Limfjorden u. N2000 2022-23

Tilladelse 51 - Blåmuslinger på Isefjorden 2022

Tilladelse 52 - Blåmusling i Østersøen 2022

Tilladelse 54 - Restmængder Øster Løgstør Bredning forår 2022

Tilladelse 54 - Øster Løgstør Bredning forår 2022

Tilladelse 55 - Fiskeri efter konk 2022

Tilladelse 61 - Kystfiskitilladelse tidsbegrænset ordning 2020-2022

Tilladelse 63 - Fiskeri efter søstjerner i Limfjorden 2022

Tilladelse 70 - Monitering af muslinger og østers 2022

Tilladelse 71 - Tilladelse til ikkr fiskerimæssig aktivitet med fiskefartøj

Tilladelse 77 - Fiskeri fra kulturbanke

Tilladelse 77 - Fiskeri fra kulturbanke FME

Tilladelse 90 - Fiskeri af tykskallet trugmusling i Nordsøen

Tilladelse 94 - Tykskallet trugmusling i Nordsøen

Tilladelse 95 - Hjertemusling udenfor 3 sømil i Nordsøen

Tilladelse 97 - Fiskeri af hjertemuslinger i Vadehavet

Tilladelse 99 - Industritilladelse

Tilladelse 621 - Atlantoskandisk sild

Tilladelse 622 - Sild 4AB Nordsøen incl. sild tildelt i Skagerrak og Kategat

Tilladelse 622 - Sild 4AB Nordsøen

Tilladelse 625 - Sild i Limfjorden

Tilladelse 626 - Makrel 4AB EU og UK zone

Tilladelse 900 - Tilladelse til at veje og pakke fisk ombord

Tilladelse 1000 - FKA-tilladelse

Tilladelse 1200 - Særlig fiskeritilladelse for torskefiskeri i Østersøen og Bælterne

Tilladelse 1201 - Særlig fiskeritilladelse for brislingefiskeri i Østersøen og Bælterne

Tilladelse 1202 - Særlig fiskeritilladelse for sildefiskeri i Østersøen og Bælterne

Tilladelse 1205 - Speciel fiskeritilladelse for silde og brisling fiskeri i Østersøen

Tilladelse 1206 - Tilladelse til fiskeri af sild i Østersøen på mængder af private kvotebytter indgået i 2022

Tilladelse 1209 - Rationstunge i Nordsøen for FKA-fartøjer

Tilladelse 1211 - Rationsrødspætter i Kattegat for FKA-fartøjer

Tilladelse 1212 - Rationsrødspætter i Skagerrak for FKA-fartøjer

Tilladelse 1213 - Rationsrødspætter i Østersøen for FKA-fartøjer

Tilladelse 1218 - Rationskuller i Nordsøen for FKA-fartøjer

Tilladelse 1223 - Rationskulmule i Nordsøen for FKA-fartøjer

Tilladelse 1224 - Rationspighvar og -slethvar i Nordsøen for FKA-fartøjer

Tilladelse 1232 - Rationslaks i Østersøen for FKA-fartøjer

Tilladelse 1242 - Tilladelse til fiskeri af sperling på rationsvilkår i Nordsøen

Tilladelse 1243 - Tilladelse til fiskeri af sperling på rationsvilkår i Skagerrak 3AN

Tilladelse 1300 - MAF-ekstra

Tilladelse 1511 - Fartøjer der anvender trawl hvis fangster af torsk ikke overstiger 5pct

Tilladelse 1714 - Kystfiskerration jomfruhummer i flere farvande

Tilladelse 1715 - Kystfiskerration jomfruhummer Nordsøen

Tilladelse 1717 - Kystfiskerration mørksej i flere farvande

Tilladelse 1724 - Kystfiskerration pighvar og slethvar Nordsøen

Tilladelse 1729 - Kystfiskerration brisling i Østersøen

Tilladelse 1730 - Kystfiskerration sild DV

Tilladelse 1731 - Kystfiskerration sild DØ

Tilladelse 1742 - Kystnært rationsfiskeri af sild i Nordsøen 4AB

Tilladelse 1743 - Kystnært rationsfiskeri af sild i Skagerrak og Kattegat 3A

Tilladelse 1745 - Kystnært rationsfiskeri af sild i Limfjorden 4L

Tilmelding af ruseredskaber til andet end ål

Information om reglerne for ruseredskaber til andet end ål, kan du finde her:
§ 7. Ruseredskaber til andet end ål

Hvis du vil udskrive og udfylde tilmeldingsskemaet i hånden, så klik her:
Udskrivning af skemaet: Tilmelding af ruseredskaber til andet end ål

Hvis du vil udfylde tilmeldingsskemaet elektronisk på din enhed, så klik her:
Tilmelding af ruseredskaber til andet end ål

Tilmelding og afmelding af bundgarnspladser

Tilmelding af bundgarnspladser i indeværende år

Hvis du vil udskrive og udfylde tilmeldingsskemaet i hånden, så klik her:
Udskriftsvenlig tilmelding af bundgarnspladser i indeværende år

Hvis du vil udfylde tilmeldingsskemaet elektronisk på din enhed, så klik her:
Tilmelding af bundgarnspladser i indeværende år

Tilmelding af bundgarnspladser med fortrinsret

Hvis du vil udskrive og udfylde tilmeldingsskemaet i hånden, så klik her:
Udskriftsvenlig tilmelding af bundgarnspladser med fortrinsret

Hvis du vil udfylde tilmeldingsskemaet elektronisk på din enhed, så klik her:
Tilmelding af bundgarnspladser med fortrinsret
Afmelding af bundgarnspladser med fortrinsret

Hvis du vil udskrive og udfylde tilmeldingsskemaet i hånden, så klik her:
Udskriftsvenlig afmelding af bundgarnspladser med fortrinsret

Hvis du vil udfylde tilmeldingsskemaet elektronisk på din enhed, så klik her:
Afmelding af bundgarnspladser med fortrinsret

Kystfiskerordning

Tidsbegrænset eller tidsubegrænset ordning 2022

Ansøgningsskema til kystfiskerordninger

Tidsbegrænset eller tidsubegrænset ordning 2023

Ansøgningsskema til kytfiskerordninger 

Ordning for yngre fiskere

Godkendelse af industifartøj (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Ansøgningsskema om godkendelse af industrifartøj for førstegangsetablerede

Låne FKA-FE

Tildeling af låne-FKA for førstegangsetablerede (FKA-FE Fartøj) 

Låne-IOK (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Tildeling af låne-IOK for førstegangsetablerede

Godkendelse af FKA-fartøj (FKA-FE fartøj)

Godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede 

Vejledning 

Godkendelse af industrifartøj  (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Godkendelse af industifartøj for førstegangsetablerede

Vejledning

Forhåndsgodkendelse af FKA-fartøj (FKA-FE fartøj)

Forhåndsgodkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede

Forhåndsgodkendelse af industrifartøj (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Forhåndsgodkendelse af industifartøj for førstegangsetablerede

Omsætningstal (jf. bilag 17) til brug for tildelingen af låne FKA og låne IOK i 2022

Omsætningstal FKA

Omsætningstal IOK