Der stilles krav om tilladelse til en række fiskerier. Du kan her finde information og vilkår for de enkelte tilladelser.

Oversigt over tilladelser med vilkår fra 01.01.2022 til 19.09.2022

Tilladelse 12 - Hesterejser

Tilladelse 52 - Blåmuslinger i Østersøen 

Tilladelse 61 - Kystfiskertilladelse tidsbegrænset 2020-2022

Tilladelse 69 - Kystfiskertilladelse tidsubegrænset

Tilladelse 94 - Tykskallet tugmusling i Nordsøen

Tilladelse 95 - Hjertemusling udenfor 3 sømil i Nordsøen

Tilladelse 99 - Industritilladelse

Tilladelse 111 - Fiskeri efter fladfisk i DEU zone i Østersøen

Tilladelse 255 - Dørgemakrel indenfor en særlig afsat mængde

Tilladelse 400 - Fiskeri på Nissum fjord

Tilladelse 621 - IOK Atlantoskandisk sild 

Tilladelse 622 - IOK sild 4AB Nordsøen

Tilladelse 622 - IOK sild 4AB Nordsøen incl. sild tildelt i Skagerrak og Kattegat

Tilladelse 625 - IOK sild Limfjorden

Tilladelse 626 - Makrel 4AB EU og UK zone

Tilladelse 900 - Tilladelse til at veje pakke fisk ombord

Tilladelse 901 - Mærkning af skånsom fanget fisk

Tilladelse 1000 - FKA

Tilladelse 1200 - Særlig fiskeritilladelse for torskefiskeri i Østersøen og Bælterne

Tilladelse 1201 - Særlig fiskeritilladelse for brislingefiskeri i Østersøen og Bælterne

Tilladelse 1202 - Særlig fiskeritilladelse for sildefiskeri i Østersøen og Bælterne

Tilladelse 1203 - Særlig fiskeritilladelse for laksefiskeri i Østersøen

Tilladelse 1205 - Speciel fiskeritilladelse for silde og brisling fiskeri i Østersøen

Tilladelse 1209 - Rationstunger i Nordsøen for FKA-fartøjer

Tilladelse 1211 - Rationsrødspætter i Kattegat for FKA-fartøjer

Tilladelse 1212 - Rationsrødspætter i Skagerrak for FKA-fartøjer

Tilladelse 1213 - Rationsrødspætter i Østersøen for FKA-fartøjer

Tilladelse 1218 - Rationskuller i Skagerrak og Kattegat for FKA-fartøjer

Tilladelse 1221 - Rations dybvandsrejer i Nordsøen for FKA-fartøjer

Tilladelse 1223 - Rationskulmule i Nordsøen for FKA-fartøjer

Tilladelse 1224 - Rationspighvar og -slethvar i Nordsøen for FKA-fartøjer

Tilladelse 1232 - Rationslaks i Østersøen for FKA-fartøjer

Tilladelse 1238 - Fiskeri af tobis på rationsvikår

Tilladelse 1238 - Fiskeri af tobis på rationsvilkår - restmængde 2r

Tilladelse 1238 - Fiskeri af tobis på rationsvilkår - restmængde 3r

Tilladelse 1242 - Tilladelse til fiskeri af sperling på rationsvilkår i Nordsøen

Tilladelse 1243 - Tilladelse til fiskeri af sperling på rationsvilkår i Skagerrak 3AN

Tilladelse 1300 - MAF-ekstra

Tilladelse 1400 - Ålefiskeri i 2022

Tilladelse 1510 - Forlængelse af gyldighed, fartøjer der anvender snurrevod hvis fangster af torsk ikke overstiger 5 pct.

Tilladelser 1511 - Forlængelse af gyldighed, fartøjer der anvender trawl hvis fangster af torsk ikke overstiger 5 pct.

Tilladelse 1703 - Afskrivning af utilsigtede bifangster af torsk i Nordsøen for kystfiskerfartøjer tilmeldt den tidsubegrænset kystfiskerordning efter marts

Tilladelse 1704 -  Afskrivning af utilsigtede bifangster af torsk i Kattegat for kystfiskerfartøjer tilmeldt den tidsubegrænset kystfiskerordning efter marts

Tilladelse 1705 - Afskrivning af utilsigtede bifangster af torsk i Skagerrak for kystfiskerfartøjer tilmeldt den tidsubegrænset kystfiskerordning efter marts

Tilladelse 1706 - Afskrivning af utilsigtede bifangster af torsk i vestlige Østersø for kystfiskerfartøjer tilmeldt den tidsubegrænset kystfiskerordning efter marts

Tilladelse 1707 - Afskrivning af utilsigtede bifangster af torsk i østlige Østersø for kystfiskerfartøjer tilmeldt den tidsubegrænset kystfiskerordning efter marts

Tilladelse 1708 - Afskrivning af utilsigtede bifangster af tunge i Skagerrak, Kattegat og Østersøen for kystfiskerfartøjer tilmeldt den tidsubegrænset kystfiskerordning

Tilladelse 1709 - Afskrivning af utilsigtede bifangster af tunge i Nordsøen for kystfiskerfartøjer tilmeldt den tidsubegrænset kystfiskerordning

Tilladelse 1714 - Kystfiskerration jomfruhummer i flere farvande

Tilladelse 1715 - Kystfiskerration jomfruhummer i Nordsøen

Tilladelse 1717 - Kystfiskerration mørksej i flere farvande

Tilladelse 1724 - Kystfiskerration pighvar og slethvar i Nordsøen

Tilladelse 1729 - Kystfiskerration brisling i Østersøen

Tilladelse 1730 - Kystfiskerration sild DV

Tilladelse 1731 - Kystfiskerration sild DØ

Tilladelse 1742 - Kystnært rationsfiskeri af sild i Nordsøen 4AB

Tilladelse 1743 - Kystnært rationsfiskeri af sild i Skagerrak og Kattegat 3A

Tilladelse 1745 - Kystnært rationsfiskeri af sild i Limfjorden 4L

Tilladelse 5999 - Parfiskeri med et fartøj indregistreret i andet EU-land

Tilladelse 6600 - Parfiskeri med et fartøj eller flere fartøjer udenfor pulje

Tilladelse 9900 - Særlig tilladelse til fiskeri af industriarter i Skagerrak og Kattegat

Tilmelding af ruseredskaber til andet end ål

Information om reglerne for ruseredskaber til andet end ål, kan du finde her:
§ 7. Ruseredskaber til andet end ål

Hvis du vil udskrive og udfylde tilmeldingsskemaet i hånden, så klik her:
Udskrivning af skemaet: Tilmelding af ruseredskaber til andet end ål

Hvis du vil udfylde tilmeldingsskemaet elektronisk på din enhed, så klik her:
Tilmelding af ruseredskaber til andet end ål

Tilmelding og afmelding af bundgarnspladser

Tilmelding af bundgarnspladser i indeværende år

Hvis du vil udskrive og udfylde tilmeldingsskemaet i hånden, så klik her:
Udskriftsvenlig tilmelding af bundgarnspladser i indeværende år

Hvis du vil udfylde tilmeldingsskemaet elektronisk på din enhed, så klik her:
Tilmelding af bundgarnspladser i indeværende år

Tilmelding af bundgarnspladser med fortrinsret

Hvis du vil udskrive og udfylde tilmeldingsskemaet i hånden, så klik her:
Udskriftsvenlig tilmelding af bundgarnspladser med fortrinsret

Hvis du vil udfylde tilmeldingsskemaet elektronisk på din enhed, så klik her:
Tilmelding af bundgarnspladser med fortrinsret
Afmelding af bundgarnspladser med fortrinsret

Hvis du vil udskrive og udfylde tilmeldingsskemaet i hånden, så klik her:
Udskriftsvenlig afmelding af bundgarnspladser med fortrinsret

Hvis du vil udfylde tilmeldingsskemaet elektronisk på din enhed, så klik her:
Afmelding af bundgarnspladser med fortrinsret

Kystfiskerordning

Tidsbegrænset eller tidsubegrænset ordning

Ansøgningsskema til kystfiskerordninger

Ordning for yngre fiskere

Godkendelse af industifartøj (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Ansøgningsskema om godkendelse af industrifartøj for førstegangsetablerede

Låne FKA-FE

Tildeling af låne-FKA for førstegangsetablerede (FKA-FE Fartøj) 

Låne-IOK (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Tildeling af låne-IOK for førstegangsetablerede

Godkendelse af FKA-fartøj (FKA-FE fartøj)

Godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede 

Vejledning 

Godkendelse af industrifartøj  (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Godkendelse af industifartøj for førstegangsetablerede

Vejledning

Forhåndsgodkendelse af FKA-fartøj (FKA-FE fartøj)

Forhåndsgodkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede

Forhåndsgodkendelse af industrifartøj (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Forhåndsgodkendelse af industifartøj for førstegangsetablerede

Omsætningstal (jf. bilag 17) til brug for tildelingen af låne FKA og låne IOK i 2022

Omsætningstal FKA

Omsætningstal IOK