Der stilles krav om tilladelse til en række fiskerier. Du kan her finde information og vilkår for de enkelte tilladelser.

Tilmelding af ruseredskaber til andet end ål

Information om reglerne for ruseredskaber til andet end ål, kan du finde her:
§ 7. Ruseredskaber til andet end ål

Hvis du vil udskrive og udfylde tilmeldingsskemaet i hånden, så klik her:
Udskrivning af skemaet: Tilmelding af ruseredskaber til andet end ål

Hvis du vil udfylde tilmeldingsskemaet elektronisk på din enhed, så klik her:
Tilmelding af ruseredskaber til andet end ål

Tilmelding og afmelding af bundgarnspladser

Tilmelding af bundgarnspladser i indeværende år

Hvis du vil udskrive og udfylde tilmeldingsskemaet i hånden, så klik her:
Udskriftsvenlig tilmelding af bundgarnspladser i indeværende år

Hvis du vil udfylde tilmeldingsskemaet elektronisk på din enhed, så klik her:
Tilmelding af bundgarnspladser i indeværende år

Tilmelding af bundgarnspladser med fortrinsret

Hvis du vil udskrive og udfylde tilmeldingsskemaet i hånden, så klik her:
Udskriftsvenlig tilmelding af bundgarnspladser med fortrinsret

Hvis du vil udfylde tilmeldingsskemaet elektronisk på din enhed, så klik her:
Tilmelding af bundgarnspladser med fortrinsret
Afmelding af bundgarnspladser med fortrinsret

Hvis du vil udskrive og udfylde tilmeldingsskemaet i hånden, så klik her:
Udskriftsvenlig afmelding af bundgarnspladser med fortrinsret

Hvis du vil udfylde tilmeldingsskemaet elektronisk på din enhed, så klik her:
Afmelding af bundgarnspladser med fortrinsret

Puljetilladelser

Puljefiskeri – opgørelse over fangstrettigheder

Kravet om dokumentation for, at medlemmer er medejere/medlemmer af forening eller selskab, som puljefiskeriet er organiseret i bortfalder.

Fartøjsejeren skal indsende en opgørelse over tilbageværende fangstrettigheder til det puljefiskeri, der ansøges om at indtræde i. Opgørelsen, som fartøjsejeren sender til puljebestyreren, skal nu også vedlægges som dokumentation til Fiskeristyrelsen, jf. puljebekendtgørelsens § 13, stk. 3. Læs herom i 

Bekendtgørelse nr. 1446 af 1. december 2016 om puljefiskeri

Fiskeristyrelsen vil iht. Fiskerilovens § 36c og § 36d kontrollere kravet om, hvorvidt det puljefiskeri, som ansøgeren vil indtræde i eller udtræde af, har foretaget en opgørelse og fordeling af puljefiskeriets samlede fangstrettigheder. Læs nærmere om §36c og § 36d i Fiskeriloven

Bekendtgørelse af lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven)

Ansøgningsskemaer

Puljeansøgningsskema 2022 FKA-fartøjer

Puljeansøgningsskema 2022 FTA-fartøjer

Puljeansøgningsskema 2021 FKA-fartøjer - igangværende pulje

Puljeansøgningsskema 2021 FTA-fartøjer - igangværende pulje

Ordning for yngre fiskere

Hent ansøgningsskema her

Tildeling af låne-FKA for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Hent ansøgningsskema her

Tildeling af låne-IOK for førstegangsetablerede (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Hent ansøgningsskema her

Godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Hent ansøgningsskema her

Hent vejledning her

Godkendelse af industrifartøj for førstegangsetablerede (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Hent ansøgningsskema her

Hent vejledning her

Forhåndsgodkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Hent ansøgningsskema her

Forhåndsgodkendelse af industrifartøj for førstegangsetablerede (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Hent ansøgningsskema her

Omsætningstal til brug for tildelingen af låne FKA og låne IOK i 2019

Hent vejledningen her