Der stilles krav om tilladelse til en række fiskerier. Du kan her finde information og vilkår for de enkelte tilladelser.

Oversigt over tilladelser med vilkår

Tilladelse 12 - Hesterejser

Tilladelse 52 - Blåmuslinger i Østersøen 

Tilladelse 61 - Kystfiskertilladelse tidsbegrænset 2020-2022

Tilladelse 69 - Kystfiskertilladelse tidsubegrænset

Tilladelse 94 - Tykskallet tugmusling i Nordsøen

Tilladelse 95 - Hjertemusling udenfor 3 sømil i Nordsøen

Tilladelse 99 - Industritilladelse

Tilladelse 111 - Fiskeri efter fladfisk i DEU zone i Østersøen

Tilladelse 400 - Fiskeri på Nissum fjord

Tilladelse 621 - IOK Atlantoskandisk sild 

Tilladelse 622 - IOK sild 4AB Nordsøen

Tilladelse 625 - IOK sild Limfjorden

Tilladelse 626 - Makrel 4AB EU og UK zone

Tilladelse 900 - Tilladelse til at veje pakke fisk ombord

Tilladelse 901 - Mærkning af skånsom fanget fisk

Tilladelse 1000 - FKA

Tilladelse 1200 - Særlig fiskeritilladelse for torskefiskeri i Østersøen og Bælterne

Tilladelse 1201 - Særlig fiskeritilladelse for brislingefiskeri i Østersøen og Bælterne

Tilladelse 1202 - Særlig fiskeritilladelse for sildefiskeri i Østersøen og Bælterne

Tilladelse 1203 - Særlig fiskeritilladelse for laksefiskeri i Østersøen

Tilladelse 1205 - Speciel fiskeritilladelse for silde og brisling fiskeri i Østersøen

Tilladelse 1209 - Rationstunger i Nordsøen for FKA-fartøjer

Tilladelse 1211 - Rationsrødspætter i Kattegat for FKA-fartøjer

Tilladelse 1212 - Rationsrødspætter i Skagerrak for FKA-fartøjer

Tilladelse 1213 - Rationsrødspætter i Østersøen for FKA-fartøjer

Tilladelse 1218 - Rationskuller i Skagerrak og Kattegat for FKA-fartøjer

Tilladelse 1221 - Rations dybvandsrejer i Nordsøen for FKA-fartøjer

Tilladelse 1223 - Rationskulmule i Nordsøen for FKA-fartøjer

Tilladelse 1224 - Rationspighvar og -slethvar i Nordsøen for FKA-fartøjer

Tilladelse 1232 - Rationslaks i Østersøen for FKA-fartøjer

Tilladelse 1238 - Fiskeri af tobis på rationsvikår

Tilladelse 1238 - Fiskeri af tobis på rationsvilkår - restmængde 2r

Tilladelse 1238 - Fiskeri af tobis på rationsvilkår - restmængde 3r

Tilladelse 1242 - Tilladelse til fiskeri af sperling på rationsvilkår i Nordsøen

Tilladelse 1243 - Tilladelse til fiskeri af sperling på rationsvilkår i Skagerrak 3AN

Tilladelse 1300 - MAF-ekstra

Tilladelse 1400 - Ålefiskeri i 2022

Tilladelse 1510 - Forlængelse af gyldighed, fartøjer der anvender snurrevod hvis fangster af torsk ikke overstiger 5 pct.

Tilladelser 1511 - Forlængelse af gyldighed, fartøjer der anvender trawl hvis fangster af torsk ikke overstiger 5 pct.

Tilladelse 1703 - Afskrivning af utilsigtede bifangster af torsk i Nordsøen for kystfiskerfartøjer tilmeldt den tidsubegrænset kystfiskerordning efter marts

Tilladelse 1704 -  Afskrivning af utilsigtede bifangster af torsk i Kattegat for kystfiskerfartøjer tilmeldt den tidsubegrænset kystfiskerordning efter marts

Tilladelse 1705 - Afskrivning af utilsigtede bifangster af torsk i Skagerrak for kystfiskerfartøjer tilmeldt den tidsubegrænset kystfiskerordning efter marts

Tilladelse 1706 - Afskrivning af utilsigtede bifangster af torsk i vestlige Østersø for kystfiskerfartøjer tilmeldt den tidsubegrænset kystfiskerordning efter marts

Tilladelse 1707 - Afskrivning af utilsigtede bifangster af torsk i østlige Østersø for kystfiskerfartøjer tilmeldt den tidsubegrænset kystfiskerordning efter marts

Tilladelse 1708 - Afskrivning af utilsigtede bifangster af tunge i Skagerrak, Kattegat og Østersøen for kystfiskerfartøjer tilmeldt den tidsubegrænset kystfiskerordning

Tilladelse 1709 - Afskrivning af utilsigtede bifangster af tunge i Nordsøen for kystfiskerfartøjer tilmeldt den tidsubegrænset kystfiskerordning

Tilladelse 1714 - Kystfiskerration jomfruhummer i flere farvande

Tilladelse 1715 - Kystfiskerration jomfruhummer i Nordsøen

Tilladelse 1717 - Kystfiskerration mørksej i flere farvande

Tilladelse 1724 - Kystfiskerration pighvar og slethvar i Nordsøen

Tilladelse 1729 - Kystfiskerration brisling i Østersøen

Tilladelse 1730 - Kystfiskerration sild DV

Tilladelse 1731 - Kystfiskerration sild DØ

Tilladelse 1742 - Kystnært rationsfiskeri af sild i Nordsøen 4AB

Tilladelse 1743 - Kystnært rationsfiskeri af sild i Skagerrak og Kattegat 3A

Tilladelse 1745 - Kystnært rationsfiskeri af sild i Limfjorden 4L

Tilladelse 5999 - Parfiskeri med et fartøj indregistreret i andet EU-land

Tilladelse 6600 - Parfiskeri med et fartøj eller flere fartøjer udenfor pulje

Tilladelse 9900 - Særlig tilladelse til fiskeri af industriarter i Skagerrak og Kattegat

Tilmelding af ruseredskaber til andet end ål

Information om reglerne for ruseredskaber til andet end ål, kan du finde her:
§ 7. Ruseredskaber til andet end ål

Hvis du vil udskrive og udfylde tilmeldingsskemaet i hånden, så klik her:
Udskrivning af skemaet: Tilmelding af ruseredskaber til andet end ål

Hvis du vil udfylde tilmeldingsskemaet elektronisk på din enhed, så klik her:
Tilmelding af ruseredskaber til andet end ål

Tilmelding og afmelding af bundgarnspladser

Tilmelding af bundgarnspladser i indeværende år

Hvis du vil udskrive og udfylde tilmeldingsskemaet i hånden, så klik her:
Udskriftsvenlig tilmelding af bundgarnspladser i indeværende år

Hvis du vil udfylde tilmeldingsskemaet elektronisk på din enhed, så klik her:
Tilmelding af bundgarnspladser i indeværende år

Tilmelding af bundgarnspladser med fortrinsret

Hvis du vil udskrive og udfylde tilmeldingsskemaet i hånden, så klik her:
Udskriftsvenlig tilmelding af bundgarnspladser med fortrinsret

Hvis du vil udfylde tilmeldingsskemaet elektronisk på din enhed, så klik her:
Tilmelding af bundgarnspladser med fortrinsret
Afmelding af bundgarnspladser med fortrinsret

Hvis du vil udskrive og udfylde tilmeldingsskemaet i hånden, så klik her:
Udskriftsvenlig afmelding af bundgarnspladser med fortrinsret

Hvis du vil udfylde tilmeldingsskemaet elektronisk på din enhed, så klik her:
Afmelding af bundgarnspladser med fortrinsret

Kystfiskerordning

Tidsbegrænset eller tidsubegrænset ordning

Ansøgningsskema til kystfiskerordninger

Ordning for yngre fiskere

Godkendelse af industifartøj (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Ansøgningsskema om godkendelse af industrifartøj for førstegangsetablerede

Låne FKA-FE

Tildeling af låne-FKA for førstegangsetablerede (FKA-FE Fartøj) 

Låne-IOK (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Tildeling af låne-IOK for førstegangsetablerede

Godkendelse af FKA-fartøj (FKA-FE fartøj)

Godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede 

Vejledning 

Godkendelse af industrifartøj  (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Godkendelse af industifartøj for førstegangsetablerede

Vejledning

Forhåndsgodkendelse af FKA-fartøj (FKA-FE fartøj)

Forhåndsgodkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede

Forhåndsgodkendelse af industrifartøj (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Forhåndsgodkendelse af industifartøj for førstegangsetablerede

Omsætningstal (jf. bilag 17) til brug for tildelingen af låne FKA og låne IOK i 2022

Omsætningstal FKA

Omsætningstal IOK