Der vil løbende blive annonceret efter deltagelse i aktuelle forsøgsfiskeriprojekter, hvor interesserede fartøjer har mulighed for at byde ind på deltagelse.

Annoncerede forsøgsprojekter bliver sendt ud som nyhed, hvis du kunne være interesseret i at deltage i et forsøgsfiskeri, kan du med fordel abonnére på fiskeristyrelsens nyheder, på denne side.

Forskningsinstitutionen kan have specifikke krav til fartøjerne i forhold til størrelse, indretning, specielle redskaber mv.. Disse krav vil fremgå af opslagene og indgår i bedømmelsen af, hvilke fartøjer der udvælges. I vurderingen vil der også blive lagt vægt på den dagspris, der skal opgives i forbindelse med ansøgningen samt tilgængelig kvote.

Aktuelle projekter:

Deltag i forsøgsfiskeri efter fjæsing i Kattegat 2023

Fiskerfartøjer søges til at deltage i tobis-mærkningstogt.

Fiskerfartøj søges til at deltage i makrel-trawltogt juli 2023.

Hvis et af de ovenstående projekter har vækket din interesse, skal det udfyldte ansøgningsskema sendes til kontaktinformationerne i opslaget samt til forsoegsfiskeri@fiskeristyrelsen.dk.