Der vil løbende blive annonceret efter deltagelse i aktuelle forsøgsfiskeriprojekter, hvor interesserede fartøjer har mulighed for at byde ind på deltagelse.

Forskningsinstitutionen kan have specifikke krav til fartøjerne i forhold til størrelse, indretning, specielle redskaber mv.. Disse krav vil fremgå af opslagene og indgår i bedømmelsen af, hvilke fartøjer der udvælges. I vurderingen vil der også blive lagt vægt på den dagspris, der skal opgives i forbindelse med ansøgningen samt tilgængelig kvote.

Alle deltagende fartøjer skal leve op til krav om antagelighed på ansøgningstidspunktet.

Hvis et af de opslåede projekter har vækket interesse, og du ønsker at ansøge skal dette ansøgningsskema udfyldes. Det udfyldte ansøgningsskema sendes til kontaktinformationerne i opslaget samt til forsoegsfiskeri@fiskeristyrelsen.dk.