Oplagring

Fiskeristyrelsen har godkendt udløsningspriser efter forslag fra Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (DFPO). En oversigt over disse kan findes ved at klikke på følgende oversigt:

Oversigt for udløsningspriser til oplagring af fiskevarer for 2017

Priserne kan anvendes, når DFPO ønsker at oplagre fisk, som organisationens medlemmer ikke har kunnet afsætte til en pris, der som minimum svarer til udløsningsprisen.

Formål

Markedsordningen er en del af det danske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram 2014-2020, som overordnet set har til formål at fremme konkurrencedygtigt, miljømæssigt bæredygtigt, økonomisk levedygtigt og socialt ansvarligt fiskeri.

Formålet med markedsordningen er gennem tilskud til oplagring af fiskevarer at understøtte producentorganisationernes indsats for at stabilisere markedet for fiskevarer og forøge værdien af fiskevarerne.

Hvad gives der tilskud til?

Der kan gives tilskud til producentorganisationer der privat oplagrer fiskevarer for at stabilisere markedet for fiskevarer og dermed indirekte er med til at forøge værdien af fiskevarerne.

Hvem kan søge?

Følgende kan søge om tilskud til projekter:

  • Anerkendte producentorganisationer. En producentorganisation er anerkendt, når den opfylder betingelserne i forordningen.

Tilskuddets størrelse

Der er i alt afsat 11,0 mio. kr. til ordningen.

Materiale til tilskud, ændringer og udbetaling

I de følgende afsnit kan du finde relevant materiale til, når du vil søge om tilskud, ændringer og udbetaling. Der er også øvrigt materiale, som du vil få brug for.

Ansøg om tilskud

I dette afsnit kan du finde materiale til, når du vil søge om tilskud.

Start med at læse nærmere i vejledningen:
Vejledning oplagring 2017

Ansøgningsskemaer:
Ansøgningsskema oplagring 2016

Ansøg om udbetaling

Ansøgningsskema til udbetaling

Hvis du vil have mulighed for at give transport i de fordringer, du har hos os til anden part, skal du udfylde erklæring om transport:
Erklæring om transport

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er 5½ år, hvilket står i EU-reglerne.

Regler fra Danmark og EU

Danske regler (love og bekendtgørelser)

 EU-regler (forordninger og direktiver)

  • Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter.

Informationsforpligtigelse

I ansøgningen skal du angive hvilke informationsaktiviteter, der er planlagt om projektet og om EU-medfinansieringen.

Følg dette link for at finde hjælp til at udføre din informationsforpligtelse:
Hjælp til at udføre din informationsforpligtigelse