Fiskefartøj søges til at deltage i makrel-trawltogt

Publiceret 10. juni 2022

DTU Aqua og Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) søger et fiskefartøj, som vil deltage i makrel-trawltogt i 10 dage. Forsøget vil foregå i områderne: EU-farvande, Norsk Zone og UK Zone af Nordsøen (ICES-område 4ab og 3aN). Projektperioden er 1. juli 2022 til 1. august 2022.

I Norskehavet har man siden 2007 gennemført trawl-surveyet International Ecosystem Summer Survey in the Nordic Seas (IESSNS) med det formål at levere et fiskeriuafhængigt indeks for makrelbestandens størrelse. I 2018 blev det årlige makreltogts dækning udvidet til også at gælde Nordsøen, hvor det forventes, at specielt yngre og mindre fisk befinder sig. 

Projektets formål er at oparbejde en oversigt over, hvordan makrellen udbreder sig i Nordsøen, hvor også norsk zone og UK-zone dækkes. Derudover vil projektet undersøge makrellens betydning for Nordsøens økosystem, blandt andet vil der blive indsamlet viden om makrellens maveindhold fra de fangede makreller. Data fra projektet vil på sigt indgå i IESSNS samt ICES’ bestandsvurdering.

Krav til det deltagende fartøj

DTU Aqua og DPPO søger ét fartøj til at deltage i togtet. Fartøjet skal opfylde følgende krav for at komme i betragtning til at deltage i forsøget:

 • Fartøjet skal ved ansøgning oplyse en charterpris pr. hele forsøgsdøgn (kr./døgn). Charterprisen skal være inklusiv alle omkostninger, herunder udgifter til skipper, besætningsmedlemmer, fiskeredskaber, vedligeholdelse og udbedring af eventuelle skader på fartøj eller redskaber.
 • Fartøjet skal være en pelagisk hæktrawler med motorkraft til at fiske med en Multipelt 832 trawl.
 • Fartøjet skal være udstyret med Dyneema warps og 7 m2 pelagiske skovle.
 • Fartøjet skal være tilgængeligt fra 1. juli 2022 til og med 1. august 2022, endelig(e) togtperiode(r) aftales mellem fartøj og DTU Aqua.
 • Fartøjet skal være anvendeligt til makrelfiskeri i område 3aN, 4ab, samt område 2a (Norsk og UK-zone nord for 62 n. breddegrad).
 • Fartøjet skal have fire ekstra sovepladser (udover dem til skipper og besætningsmedlemmer), i minimum to kahytter.
 • Fartøjet skal have plads til en oparbejdnings-opstilling på ca. 6 m2, og derudover skal der være plads til en taklekasse, som kan rumme ca. 1.5 tons ad gangen.
 • Fartøjets besætning skal have erfaring med makrelfiskeri.
 • Ændringer f.eks. pga. for dårligt vejr til mærkning aftales med fartøjet ud fra de konkrete omstændigheder.
 • Fartøjet skal overholde de aftaler, der indgås med DTU Aqua, DPPO og Fiskeristyrelsen, samt overholde betingelserne i de tilladelser, der bliver udstedt til fartøjet.
 • Fartøjet skal være antageligt.

Fartøjer, der ikke opfylder de ovennævnte krav, vil ikke komme i betragtning.

Kompensation

Fartøjet vil, som kompensation for gennemførelse af forsøgstogtet, få tildelt en makrel-forsøgskvote for farvandsområderne: 2A34 og 2CX14; der kompenseres for maksimalt 10 dage.

Fiskeristyrelsens værdifastsættelse af makrel følger: Bilag 6 meddelelse nr. 11 – 2022 gennemsnitlige afregningspriser for 2021 – der tages hensyn til udsving, hvorfor der trækkes 20 pct. fra dvs.:

 • MAK2A34 10,22 kr./kg – 20 pct. = 8.16 kr./kg.
 • MAK2CX14 8,67 kr./kg – 20 pct. = 6.93 kr./kg.

Den tildelte kvote er gældende for hele året 2022, og der foreligger ikke noget krav om, at kvoten skal fiskes samtidigt med at forsøget udføres.

Sådan ansøger du

Ønsker du at ansøge om at deltage, skal du udfylde bilag 2.3: ”Tilbud til deltagelse i projektet” samt en tro og love-erklæring, som sendes til DTU Aqua på e-mail: emp@aqua.dtu.dk med Fiskeristyrelsen cc (forsoegsfiskeri@fiskeristyrelsen.dk).

Hent bilag 2.3 med tro og love-erklæring på hjemmesiden

I mailens emnefelt skal der stå ”Ansøgning makreltrawltogt” samt fartøjets ”havnekendingsnummer”, ”EU-identifikationsnummer” og ”navn”.

Ansøgningen skal være modtaget senest den 17. juni 2022 kl. 12.00.

Såfremt der modtages flere ansøgninger, som opfylder de oplistede krav, vil der blive foretaget lodtrækning blandt ansøgerne.

Har du spørgsmål til forsøget, kan du kontakte den projektansvarlige fra DTU Aqua, Kai Wieland på e-mail kw@aqua.dtu.dk eller Claus Reedtz Sparrevohn fra DPPO på e-mail crs@pelagisk.dk.