Her kan du se mindstemål.

 

Her kan du aflæse mindstemål. Alle farvande

Nordsøen,
herunder Limfjorden og Ringkøbning Fjord

Skagerrak/Kattegat Bælterne og Østersøen
Aborre 20 cm       
Havbars   42 cm 42 cm  
Gedde 60 cm      
Havørred 40 cm      
Helt 36 cm  34 cm*    
Hummer:        
- Rygskjoldslængde   8,7 cm 7,8 cm  
- Samlet længde     22 cm 21 cm
Hvilling   27 cm  23 cm  
Jomfruhummer:        
- Fuld længde   8,5 cm 10,5 cm  10,5
- Rygskjoldslængde   2,5 cm 3,2 cm 3,2 cm 
Jomfruhummerhaler   4,6 cm 5,9 cm 5,9 cm
Kuller   30 cm 27 cm   
Kulmule   27 cm  30 cm  
Laks 60 cm      
Lubbe   30 cm    
Makrel   30 cm  20 cm   
Mørksej   35 cm 30 cm   
Pighvar       30 cm
Rødspætte   27 cm  27 cm  25 cm
         
Sild   20 cm 18 cm  
Skrubbe      

Underområde

22-25-23 cm

26-28-21 cm

29-32-18 cm

Slethvar       30 cm 
Søtunge   24 cm 24 cm  
Torsk   35 cm 30 cm  35 cm 
  Alle farvande

Ringkøbning Fjord,
Nissum og Stadil Fjorde

Limfjorden Roskilde Fjord og Isefjord
Gulål 40 cm 38 cm  40 cm  38 cm

*Gælder kun Ringkøbning Fjord. For en række fiskerimæssigt attraktive arter (f.eks. hornfisk og regnbueørred) gælder der ikke mindstemål, idet der ikke er biologisk grundlag for det.