Download en printvenlig version af fredning og mindstemål i saltvand

Bemærk, at totallængden er regnet fra snudespids til halefinnens spids. Listen er gældende fra 1. januar 2021.

Her kan du se mindstemål.

Her kan du aflæse mindstemål.

Alle farvande

Nordsøen,
herunder Limfjorden og Ringkøbing Fjord

Skagerrak/Kattegat

Bælterne og Østersøen

Aborre

20 cm 

     

Havbars

 

42 cm

42 cm

 

Gedde

60 cm

     

Havørred

40 cm

     

Helt

36 cm 

34 cm*

   

Hummer:

Rygskjoldslængde

Samlet længde

 

 

8,7 cm

 

7,8 cm

22 cm

 

 

21 cm

Hvilling

 

27 cm 

23 cm

 

Jomfruhummer:

Fuld længde

Rygskjoldslængde

 

 

8,5 cm

2,5 cm

 

10,5 cm 

3,2 cm

 

10,5

3,2 cm 

Jomfruhummerhaler

 

4,6 cm

5,9 cm

5,9 cm

Kuller

 

30 cm

27 cm 

 

Kulmule

 

27 cm 

30 cm

 

Laks

60 cm

     

Lubbe

 

30 cm

   

Makrel

 

30 cm 

20 cm 

 

Mørksej

 

35 cm

30 cm 

 

Pighvar

     

30 cm

Rødspætte

 

27 cm 

27 cm 

25 cm

         

Sild

 

20 cm

18 cm

 

Skrubbe

     

Underområde

22-25-23 cm

26-28-21 cm

29-32-18 cm

Slethvar

     

30 cm 

Søtunge

 

24 cm

24 cm

 

Torsk

 

35 cm

30 cm 

35 cm 

 

Alle farvande

Ringkøbning Fjord,
Nissum og Stadil Fjorde

Limfjorden

Roskilde Fjord og Isefjord

Gulål

40 cm

38 cm 

40 cm 

38 cm

*Gælder kun Ringkøbning Fjord. For en række fiskerimæssigt attraktive arter (f.eks. hornfisk og regnbueørred) gælder der ikke mindstemål, idet der ikke er biologisk grundlag for det.