Listen er gældende fra 1. januar 2021. 

Art Mindstemål
Bækørred 30 cm
Gedde 60 cm
Gule ål 45 cm
Havørred 40 cm
Helt 36 cm
Krebs  9 cm*
Laks 40 cm
Sandart 50 cm
Skrubbe 25,5 cm
Søørred 40 cm

Download en printvenlig version af fredning og mindstemål i ferskvand

* Regnet fra spidsen af pandetornen til den faste bagkant af svømmeviftens midterstykke