Her kan du se mindstemål for fisk og krebsdyr i ferskvand. Bemærk, at totallængden er regnet fra snudespids til halefinnens spids.

Listen er gældende fra 1. juli 2021. 

Art

Mindstemål

Bækørred
(Salmo trutta forma fario)

30 cm

Gedde
(Esox lucius)

60 cm

Gule ål
(Anguilla anguilla)

45 cm

Havørred
(Salmo trutta forma trutta)

40 cm

Helt
(Coregonus lavaretus)

36 cm

Flodkrebs
(Astacus astacus)

9 cm*

Laks
(Salmo salar)

40 cm

Sandart
(Stizostedion lucioperca)

50 cm

Søørred
(Salmo trutta forma lacustris)

40 cm

Download en printvenlig version af fredning og mindstemål i ferskvand

* Regnet fra spidsen af pandetornen til den faste bagkant af svømmeviftens midterstykke