Her finder du kontaktoplysninger og adresser til Fiskeristyrelsen.

Fiskeristyrelsens omstilling

Tlf. 72 18 56 00
Normal telefonåbningstid:
Mandag-fredag 10.00-14.00
E-mail: mail@fiskeristyrelsen.dk
EAN 5798000008700 CVR 39097176

Fisketegnstelefonen

Tlf. 72 18 56 06
Normal telefonåbningstid:
Mandag - fredag kl. 10-14
E-mail: fisketegn@fiskeristyrelsen.dk

Databeskyttelse

Henvendelse vedrørende dine persondata (den registrerede) kan ske til: DPO@fiskeristyrelsen.dk

Fiskeristyrelsen i København

Nyropsgade 30, 1780 København V
Tlf. 72 18 56 00

Fiskerikontrolkontoret: fiskerikontrol@fiskeristyrelsen.dk
IT & Datakontoret: itogdata@fiskeristyrelsen.dk
Team HR: hr@fiskeristyrelsen.dk
Team Økonomi & Tilskudsudbetaling: oko@fiskeristyrelsen.dk

Fiskeristyrelsen i Augustenborg

Hav & Fiskeritilskud, Team Tilsagn og Udbetaling: tilskud@fiskeristyrelsen.dk
Augustenborg Slot 3, 6440 Augustenborg

Telefontider:
Alle hverdage kl. 9.00 til 15.00

Tlf.: 72 18 58 49 (Vandløbsrestaurering EHFF og EHFAF)

Tlf.: 72 18 58 50 (EHFAF, BAR og øvrige EHFF ordninger)

Fiskeriinspektorat Vest - Afdelingen i Frederikshavn

Sandholm 10, 9900 Frederikshavn
Tlf. 72 18 56 00
E-mail: inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk

Fiskeriinspektorat Vest - Afdelingen i Nykøbing Mors

N. A. Christensensvej 40, 7900 Nykøbing Mors
Tlf. 72 18 56 00 og fax 97 71 01 61
E-mail: inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk

Fiskeriinspektorat Vest - Afdelingen i Nymindegab

Vesterhavsvej 302, 6830 Nørre Nebel
Tlf. 72 18 56 00 
E-mail: inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk

Fiskeriinspektorat Øst - Afdelingen i Ringsted

Frejasvej 1, 4100 Ringsted
Tlf. 72 18 56 00 og fax 33 45 58 91
E-mail: inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk

Fiskeriinspektorat Øst - Afdelingen i Kolding

Eltangvej 230, 6000 Kolding
Tlf. 72 18 56 00
E-mail: inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk

Fiskeriinspektorat Øst - Afdelingen i Randers

Haraldsvej 60 2. L32, 8960 Randers SØ
Tlf. 72 18 56 00
E-mail: inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk
 

Fiskeriinspektorat Øst - Afdelingen i Rønne

Munch Petersens Vej 8, 3700 Rønne
Tlf. 72 18 56 00
E-mail: inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk

Fiskeri Moniterings Center

Eltangvej 230, 6000 Kolding 
Tlf. 72 18 56 09
E-mail: fmc@fiskeristyrelsen.dk

Fiskerikontrolskibet Havternen

c/o Fiskeristyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 Kbh V
Tlf.: 72 18 59 40 
E-mail: havternen@fiskeristyrelsen.dk
 

Fiskerikontrolskibet Havørnen

c/o Fiskeristyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 Kbh V
Tlf.: 30 20 35 16 og 72 18 57 80
E-mail: havornen@fiskeristyrelsen.dk

Fiskerikontrolskibet Nordsøen

c/o Fiskeriinspektorat Vest, Sandholm 10, 9900 Frederikshavn
Tlf.: 72 18 58 94 og 72 18 58 95
E-mail: nordsoen@fiskeristyrelsen.dk

IT Support

Indmeldelse af fejl og uhensigtsmæssigheder ved IT systemer, samt bestillinger af dataudtræk mv., skal ske via e-mail.
Opret din sag på Fiskeristyrelsens serviceportal

Presse

Pressevagten kontaktes på tlf. 72 18 58 05 (sms besvares desværre ikke).

Klagevejledning

Fra den 1. maj 2022 skal klager over Fiskeristyrelsens afgørelser indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Du kan tilgå klageportalen via borger.dk, virk.dk eller via kpo.naeveneshus.dk. Klager over aktindsigt er dog undtaget og skal forsat indgives til Fiskeristyrelsen. Du kan læse mere i Vejledning til klageportalen eller på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/.   

Du kan ansøge Miljø- og Fødevareklagenævnet om fritagelse fra at bruge klageportalen. Du kan læse nærmere om betingelserne for at blive fritaget på klagenævnets hjemmeside: www.naevneneshus.dk. Hvis du ønsker, at en anden person eller din fiskerifaglige fiskeriorganisation, skal klage på dine vegne, er der mulighed for at oprette klagen i klageportalen vedhæftet dit skriftlige samtykke eller en stillingsfuldmagt.

Hvis du har spørgsmål om, hvordan du skal anvende klageportalen, skal du rette henvendelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet på klageportalen@naeveneshus.dk.   

Der er oprettet en ny klagevejledning, som du kan finde her: Klagevejledning.

Kontakt

Ved spørgsmål kan Fiskeristyrelsen kontaktes på telefonnummer: 72 18 56 00 eller på mail@fiskeristyrelsen.dk.