Sådan sender du sikker elektronisk post til Fiskeristyrelsen. Der er forskellige muligheder, hvis du vil sende sikker mail til Fiskeristyrelsen.

Kontakt Fiskeristyrelsen som borger

Hvis du skal skrive følsomme eller fortrolige oplysninger til Fiskeristyrelsen, skal du gøre det sikkert med Digital Post via Digital Post på borger.dk og e-Boks.

Fiskeristyrelsen har oprettet en række digitale postkasser, som du som borger skal skrive til, når du henvender dig om følsomme eller fortrolige oplysninger. Det kan f.eks. være oplysninger om dig, din familie eller andet personligt, hvor Fiskeristyrelsen skal bruge dit cpr-nummer eller andre oplysninger af personlig karakter. Har du dokumentation, som Fiskeristyrelsen skal bruge, kan du vedhæfte den sikkert med Digital Post.

Læs mere om Digital Post på www.borger.dk eller anvend følgende vejledning til at sende via e-Boks.

  • Gå ind på www.eboks.dk
  • Log på med dit NemID
  • Vælg ”Skriv ny post”
  • ”Vælg modtager”
  • Søg efter Fiskeristyrelsen
  • Udfyld, vedhæft og send

Kontakt Fiskeristyrelsen som virksomhed eller myndighed

Digital post for myndigheder

Alle myndigheder og virksomheder kan skrive sikkert til Fiskeristyrelsen hovedpostkasse via www.virk.dk. For at benytte denne kommunikationskanal skal du have en digital medarbejdersignatur.

Fiskeristyrelsen medarbejdere i Forkontoret videresender mails modtaget via virk.dk til den rette modtager. For at beskeden kan videresendes hurtigt til det rette kontor, er det vigtigt at skrive i emnefeltet, hvad henvendelsen drejer sig om, og hvem den er til. Angiv dine kontaktoplysninger i brødteksten, så Forkontoret medarbejdere hurtigt kan kontakte dig ved tvivlsspørgsmål.

Tunnelløsning

Fiskeristyrelsen er tilsluttet Tunnelløsningen. Bemærk at denne mulighed kun eksisterer for myndigheder og virksomheder, som er tilsluttet Tunnelløsningen, da kommunikationen ellers er usikker.

Anden sikker mailløsning

Hvis du abonnerer på en anden sikker mailløsning, der gør det muligt at sende sikkert direkte til medarbejdere i Fiskeristyrelsen kan denne ligeledes benyttes.