Rigsrevisionen har i sin beretning kritiseret Fiskeristyrelsen b.la. for, at EU-pointsystemet havde været forvaltet i strid med lovgrundlaget, og at der manglede et operationelt administrationsgrundlag.

Rigsrevisionen offentliggjorde den 10. oktober 2018 sin beretning (find Rigsrevisionens beretning her) 

Fiskeristyrelsen påbegyndte herefter arbejdet med at udarbejde nyt administrationsgrundlag med assistance fra Kammeradvokaten. Som opstart herpå afholdtes indledende informationsmøde med fiskeriets erhvervsorganisationer den 24. oktober 2018. På mødet blev der endvidere orienteret om, at styrelsen ville pointbehandle gamle overtrædelsessager.

Kritikken fra Rigsrevisionen førte også til, at EU-Kommissionen i marts 2019 sendte en pilotskrivelse til Danmark i forhold til manglende implementering af pointsystemet. EU-Kommissionen har den 12. januar 2022 lukket pilotsagen.

Fiskeristyrelsens hjemmeside og administrationsgrundlag blev ændret den 28. maj 2019, og styrelsen iværksatte herefter en gennemgang af alle overtrædelsessager fra perioden 1. juni 2016 og frem med henblik på implementering af pointsystemet, hvilket også blev udmeldt via e-mail og på nyt informationsmøde med erhvervsorganisationerne den 19. juni 2019.

Beslutningen om at gå tre år tilbage blev truffet på baggrund af rådgivning fra Kammeradvokaten, og blev godkendt af EU-Kommissionen. Projektet med genopretning har betydet en pointgennemgang af 1350 overtrædelser.

1. Periode og proces for behandling af overtrædelsessager begået fra 1. juni 2016 til 1. juni 2019 i forhold til tildeling af point

Fiskeristyrelsen har løbende udsendt orienteringsbreve til fiskerilicensindehavere og fartøjsførere, der havde en overtrædelsessag fra den 1. juni 2016 og frem.

Fiskeristyrelsen påbegyndte i august 2019 at udsende høringsbreve med tilhørende afgørelsesudkast i sager, hvor styrelsen påtænkte at tildele point. Fiskeristyrelsen har siden da udsendt afgørelser med tildeling af point til 61 fartøjer, hvoraf 5 har påklaget afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Af de 5 klagesager er 4 blevet afgjort af nævnet, der har stadfæstet styrelsens afgørelser.  

I størstedelen af overtrædelsessagerne er der ikke givet point (ca. 90 %), og Fiskeristyrelsen har udsendt afsluttende meddelelser i de sager, hvor der er sket overtrædelse, men hvor der ikke var grundlag for at tildele point.

Ovenfor er der linket til vejledningen om point for alvorlige overtrædelser, hvor du vil kunne læse mere om sagsbehandlingen.