Der er på EU niveau fastsat en mængde af fisk til forsøgsfiskeri, som udgør 2 pct. af de nationale kvoter. I Danmark benyttes denne kvote til gennemførelse af videnskabelige projekter. 

Ved forsøgsfiskeri med forsøgskvote, bliver det/de deltagende fartøjer tildelt kvote, som fraregnes de 2 pct. Tildelingen sker typisk på baggrund af afregningspriser (bilag 6), sammenholdt med det deltagende fartøjs charterpris.

I forbindelse med behandling af ansøgninger, vil der blive lavet en antagelighedsvurdering af de deltagende fartøjer. Der tildeles ikke kvoter til fartøjer, der ikke er antagelige.

Oversigten over anvendt og tilgængelig forsøgskvote bliver opdateret løbende.