Yngre fiskeres førstegangsetablering

Formål

At hjælpe yngre fiskere i gang som selvstændige i fiskeriet ved tilskud til køb af første fartøj.

Hvad gives der tilskud til?

Tilsagn om tilskud kan gives til yngre fiskeres første erhvervelse af et fiskefartøj eller dele heraf, som

  1. har en længde på under 24 meter,
  2. er udstyret til havfiskeri,
  3. er mellem 5 og 30 år gammelt, og
  4. hører til i et flådesegment, hvor der ifølge den senest tilgængelige flådekapacitetsrapport er balance i de fiskerimuligheder, der er til rådighed for det pågældende segment.

Hvem kan søge?

Det er yngre fiskere, der kan ansøge.

Yngre fiskere er fysiske personer, der ønsker at erhverve et fiskefartøj eller andele heraf for første gang, og som på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen er under 40 år gammel, og som har opnået blåt bevis eller kan dokumentere at have opfyldt vilkårene for at være registreret som erhvervsfisker med enten A- eller B-status i minimum 5 år i medfør af fiskerilovens § 14.

Tilskuddets størrelse

Der er afsat 10 mio. kr.

Læs nærmere

Det er Fiskeafgiftsfonden, der ansvarlig for og administrerer tilskudsordningen.
Læs nærmere om tilskudsordningen på Fiskeafgiftsfondens hjemmeside:
Fiskeafgiftsfondens hjemmeside.