FLAG (lokale aktionsgrupper i fiskeriområder)

Formål

Supplere indsatsen i landdistrikterne og yderområderne ved at bidrage til vækst- og beskæftigelse i fiskeområder. 

Hvad gives der tilskud til?

Konkret skal der skabes flere iværksættere og lokale arbejdspladser i fiskeriområderne og samtidig skal levevilkårene forbedres. Udover at skabe nye arbejdspladser til fiskere uden for fiskerisektoren kan der gives tilskud til markedsføring af fiskeriprodukter, turisme, fornyelse af kystlandsbyer, beskyttelse af naturarv og meget mere.

Hvem kan søge?

Mange aktører kan søge: Private og offentlige virksomheder, institutioner, foreninger, organisationer og fonde samt privatpersoner. Kendetegnet ved en lokal aktionsgruppe er den lokale styring, sådan at de lokale kræfter har direkte indflydelse på udviklingen.

Tilskuddets størrelse

For perioden 2018-2020 er der årligt afsat 17,2 mio. kr. til FLAG.

Læs nærmere

Det er Bolig- og Planstyrelsen, der administrerer FLAG-ordningen. Læs nærmere om FLAG på deres hjemmeside: FLAG på Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside.