Muslingeudvalgets overordnede formål er at belyse mulighederne for at fremme en miljømæssig og økonomisk bæredygtig udnyttelse af de naturlige danske muslingeforekomster og mulighederne for opdræt.

Læs Forretningsorden for Udvalget for Muslingeproduktion her

Læs Hovedrapport fra 2004 her

Udvalget

Repræsentanter i udvalget

Muslingeudvalget er sammensat af repræsentanter fra blandt andet fiskerierhvervet, forarbejdningsindustrien, NGO'ere og myndigheder, som har en interesse i muslingeproduktion.

I udvalget kan følgende organisationer deltage med angivne antal medlemmer:

3 fra Danmarks Fiskeriforening

2 fra Brancheforeningen Dansk Skaldyrsopdræt

2 fra DTU Aqua

2 fra Fiskeristyrelsen

1 fra Danish Seafood Association

1 fra Fiskeindustriens Arbejdsgiverforening

1 fra Dansk Akvakultur

1 fra Foreningen Muslingeerhvervet

1 fra 3F

1 fra KL

1 fra Danske Regioner

1 fra Danmarks Naturfredningsforening

1 fra Dansk Ornitologisk Forening

1 fra Verdensnaturfonden

1 fra Danmarks Sportsfiskerforbund

1 fra Aarhus Universitet

1 fra Fødevarestyrelsen

1 fra Miljøstyrelsen

1 fra Limfjordsfiskernes Østersforening

Formandsskab og sekretariatsfunktion varetagets af Udenrigsministeriets departement, Fiskeripolitisk Kontor.

I udvalget drøftes nye forvaltningstiltag for fiskeri og opdræt af skaldyr.