Meddelelse om straksregulering nr. 7 - 2022 om ændring af vilkår for FKA-rationsfiskeri af kuller i Skagerrak og Kattegat

Kullerfiskeri i Skagerrak og Kattegat

Med virkning fra tirsdag den 1. november 2022, er det tilladt for ejere af fartøjer, der udøver fiskeri efter kuller i Skagerrak og Kattegat på FKA-rationsvilkår, at fiske, medbringe og lande i alt 1.750 kg. kuller pr. halve kalendermåned.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse nr. 1220 af 26. august 2022 om regulering af fiskeriet § 17.

Meddelelsen træder i kraft den 31. oktober 2022 og er gældende til og med 31. december 2022 med mindre andet meddeles.

Denne meddelelse ophæver bilag 6 meddelelse nr. 47 af 1. august 2022.