Forsøg med erhvervsmæssig håndopsamling af stillehavsøsters i Vadehavet forlænges

Publiceret 8. juni 2022

Den invasive stillehavsøsters har spredt sig i Danmark og findes flere steder i de danske farvande og er almindelig i Vadehavet. Det igangværende forsøg med at tillade erhvervsmæssigt fiskeri med håndopsamling af stillehavsøstersen i Vadehavet er nu forlænget frem til 31. maj 2023.

Formålet med forsøgsordningen er at begrænse den invasive stillehavsøsters med et erhvervsmæssigt fiskeri. På den måde udnyttes arten kommercielt, mens der bliver passet på Vadehavets unikke natur og fugleliv.

Stillehavsøstersen er som art både større og mere grov end de danske fladøsters. Den kan skabe rev og danne banker og dermed fortrænge bl.a. blåmuslinger, som er en vigtig del af fødegrundlaget for flere af Vadehavets fuglearter.

Stillehavsøsters kan ikke udryddes i danske farvande, men den kan begrænses ved opsamling. Forsøgsordningen bidrager til dette formål ved at gøre det muligt at fiske og sælge stillehavsøsters fra et område, der ellers er lukket for erhvervsfiskeri. Fiskeriet må kun ske ved håndopsamling eller med lette håndredskaber, da det er skånsomme metoder, der ikke har konsekvenser for områdets flora og fauna.

Den nuværende forsøgsordning forlænges frem til 31. maj 2023. For at deltage skal du være erhvervs- eller bierhvervsfisker og have en tilladelse fra Fiskeristyrelsen Ansøgning om tilladelse til håndopsamling skal sendes til fiskerikontrol@fiskeristyrelsen.dk

Du kan læse mere om ordningen, og hvordan du ansøger her