Du ansøger via vores elektroniske rekrutteringssystem HR-manager. Vedhæft en motiveret ansøgning, CV og relevante dokumenter. Du får en kvittering på e-mail, når din ansøgning er modtaget.

Udvælgelse af ansøger til samtale

Når ansøgningsfristen er udløbet, gennemgår vi alle ansøgningerne. Vi indkalder dem, vi finder bedst kvalificerede til stillingen til samtale. Hvis du bliver udvalgt til samtale, vil du via mail eller telefon få information om, hvor og hvornår du skal møde op.

Afhængigt af jobbet kan der være en eller flere samtaler, ligesom vi også bruger tests i forbindelse med nogle stillinger.

Ansættelsessamtalen

Til at gennemføre ansættelsessamtalen nedsætter vi et ansættelsesudvalg, som består af chefen for den enhed, der har den ledige stilling, en tillidsrepræsentant eller en af denne udpeget person og en medarbejder fra HR. I ansættelsesudvalget kan der eventuelt også deltage en medarbejder fra enheden. Ved samtalen/samtalerne kan du forvente at høre mere om stillingen, og om hvordan det er at arbejde i Fiskeristyrelsen - ligesom vi vil spørge ind til dine personlige og faglige kompetencer. Vi vil høre om, hvorfor du vil arbejde hos os, og hvordan du vil kunne matche kravene i stillingen. Det er vigtigt for os, at jobbet også er det rette for den kandidat, vi vælger.

Grundlag for udvælgelsen

Vi udvælger den kandidat, der er den bedst kvalificerede til jobbet.

Hvis du bliver tilbudt ansættelse

Hvis du bliver valgt til ansættelse, vil du modtage et tilbud om ansættelse og et løntilbud. Som ansat i staten bliver du lønnet inden for rammerne af gældende overenskomst/lønaftaler. Når du har skrevet under på ansættelsesbrevet/ansættelseskontrakten, kan du glæde dig til at starte i Fiskeristyrelsen.

Hvis du ikke bliver tilbudt ansættelse

Alle ansøgere får svar på deres ansøgning. Vi giver afslag på ansøgninger, så hurtigt vi kan, men vi meddeler først afslag, når en rekrutteringsproces er afsluttet. Det kan betyde, at der kan gå et stykke tid, fra du har sendt din ansøgning, og til du modtager et eventuelt afslag. Din ansøgning og de oplysninger, vi har registreret om dig, bliver slettet senest 6 måneder efter ansøgningsfristens udløb.