Årlig rapport for Danmark om balancen mellem fiskerikapacitet og fiskerimuligheder. Fiskerikapacitet måles i BT og KW.

I overensstemmelse med artikel 22 i forordning nr. 1380/2013 om Den fælles fiskeripolitik, skal EU’s medlemsstater hvert år sende en rapport til EU-Kommissionen om balancen mellem fiskerikapacitet og fiskerimuligheder. Rapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med Kommissionens vejledning.

 

Læs EU-Kommissionens rapport over tendenser og økonomiske resultater i den europæiske fiskeflåde her