Flåderapport

Årlig rapport for Danmark om balancen mellem fiskerikapacitet og fiskerimuligheder. Fiskerikapacitet måles i BT og KW.

I overensstemmelse med artikel 22 i forordning nr. 1380/2013 om Den fælles fiskeripolitik, skal EU’s medlemsstater hvert år sende en rapport til EU-Kommissionen om balancen mellem fiskerikapacitet og fiskerimuligheder. Rapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med Kommissionens vejledning.

Flåderapport 2019

Flåderapport 2018

Flåderapport 2017

Flåderapport 2016

Flåderapport 2015

Flåderapport 2014

Flåderapport 2013

Læs EU-Kommissionens samlede rapport om balancen mellem fiskerikapacitet og fiskerimuligheder i EU her