Fiskeristatistisk Årbog indeholder de centrale statistiske oplysninger om det danske fiskeri, dansk akvakultur og den danske fiskeindustri.

Oplysningerne er beskrevet gennem tabeller, figurer og informative tekster.

For flere detaljer henvises til vores dynamisker tabeller, samt øvrige statistikker på hjemmesiden.

For statistik fra andre organisationer som var med i Årbogen fra før 2016 (pdf/print versionen som kan ses nedenfor) henvises til øvrige statistikker på hjemmesiden samt til udgiveren, fiskeristatistik i andre lande.

Frem til 2016 blev Fiskeristatistisk Årbog udgivet dom bog.

Årbogen kan hentes gratis som pdf-fil via nedenstående links. Det er også muligt at købe papirudgave af årbogen for 195,- kr. pr. eksemplar plus forsendelsesomkostninger, ved at sende en mail til  mail@fiskeristyrelsen.dk med oplysninger om årstal, antal, modtager-, og adresseoplysninger.