Fiskeristatistisk Årbog

Fiskeristatistisk Årbog udkom sidste gang for 2016.

For opgørelser efter 2016 henvises til vores dynamisker tabeller, samt øvrige statistikker på hjemmesiden.

Fiskeristatistisk Årbog indeholder de centrale statistiske oplysninger om det danske fiskeri, dansk akvakultur og den danske fiskeindustri.

Ved hjælp af informative tekster, tabeller og figurer bliver dansk fiskeri beskrevet detaljeret.

Årbogen kan hentes gratis som pdf-fil via nedenstående links. Det er også muligt at købe papirudgave af årbogen for 195,- kr. pr. eksemplar plus forsendelsesomkostninger, ved at sende en mail til   med oplysninger om årstal, antal, modtager-, og adresseoplysninger.

Fiskeristatistisk Årbog 2016

Fiskeristatistisk Årbog 2015

Fiskeristatistisk Årbog 2014 -  Korrektion til tabel 1.9 - 2014

Fiskeristatistisk Årbog 2013

Fiskeristatistisk Årbog 2012

Fiskeristatistisk Årbog 2011

Fiskeristatistisk Årbog 2010

Fiskeristatistisk Årbog 2009

Fiskeristatistisk Årbog 2008

Fiskeristatistisk Årbog 2007

Fiskeristatistisk Årbog 2006

Fiskeristatistisk Årbog 2005

Fiskeristatistisk Årbog 2004

Fiskeristatistisk Årbog 2003

Fiskeristatistisk Årbog 2001

Fiskeristatistisk Årbog 2000

Fiskeristatistisk Årbog 1999