Datakilde og baggrund

Denne dynamiske tabel viser en opgørelse over førstegangssalg for en udvalgt fiskeauktion for samtlige arter. Se mere om datakilder og baggrund for statistikken, samt anvendte begreber via nedenstående links:

Datagrundlaget for auktionsstatistikken
Anvendte begreber i auktionsstatistikken 

Vælg år

Der kan vælges et år blandt de seneste 6 år. Som standard er indeværende år valgt.

Vælg auktion

Listen er sorteret alfabetisk.

Vælg landingstilstand

Landingstilstand angiver den form som fisken landes i, fx. renset, levende, osv. Som standard er valgt 'Alle konsum', hvilket inkluderer alle landingstilstande til konsum. Kun landingstilstande, der optræder i data, er på listen.

Opdel tabel på størrelse og kvalitet

Det er muligt at tilvælge en opdeling på størrelse og kvalitet.

Tabeltype

Her kan du vælge, om du vil se gennemsnitspriser eller omsætning i landet vægt (kg) og værdi (kr) i tabellen.

Rapport-format

Her kan du vælge mellem flere forskellige rapportformater:

  • Webside: tabellen som HTML
  • Excel: Tabellen som Excel-projektmappe. Dette giver mulighed for, at du selv kan arbejde videre med tallene. Husk at gemme Excel-filen på din lokale computer inden du åbner den for at undgå problemer med indstillinger i Excel.
  • CSV: Tabellen som semikolon separeret fil. Egnet til indlæsning. Vær dog opmærksom på at overskrifter også udskrives.
  • PDF: Tabellen som PDF dokument. Velegnet til udskrivning.