Udvalget rådgiver om spørgsmål i relation til lyst- og fritidsfiskeri (rekreativt fiskeri), ferskvandsfiskeri og fiskepleje.