Udvalget rådgiver om spørgsmål i relation til lyst- og fritidsfiskeri (rekreativt fiskeri), ferskvandsfiskeri og fiskepleje.

Udvalget er nedsat efter § 7 i fiskeriloven.

I udvalget er der repræsentanter fra:

Herudover kan ministeren indstille repræsentation til udvalget.

Repræsentanter fra organisationerne kan ses her: Oversigt over §7-udvalgets medlemmer og suppleanter.

Forretningsorden for udvalget kan ses her: Forretningsorden for §7-udvalget.