Statistik om Fiskeristyrelsens whistleblowerordning i 2022

Det følger af whistleblowerlovens § 27, at Fiskeristyrelsen mindst en gang årligt skal offentliggøre oplysninger om sin virksomhed efter whistleblowerloven. Oplysningerne for 2022 findes nedenfor.

Modtagne indberetninger Indberetninger der er realitetsbehandlet Afsluttede indberetninger Antal indberetninger der har givet anledning til politianmeldelse
1 0 1 0

Den ene modtagne indberetning, der er afsluttet uden at der er truffet afgørelse og uden politianmeldelse, omhandler tilsidesættelse af forvaltningsretlige principper.