Dialogen om elektronisk monitorering på jomfruhummerfartøjer i Kattegat fortsætter

Fiskeristyrelsen har tilbagekaldt de udsendte partshøringer angående udvælgelse af fartøjer til installation af elektronisk monitoreringsudstyr.

Publiceret 31. maj 2022

Baggrunden er, at der fortsat pågår generelle drøftelser om de nærmere vilkår for projektet om elektronisk monitorering og kamera i jomfruhummerfiskeriet i Kattegat.