Nu åbner tilskudsmuligheder til fiskeri- og akvakulturerhvervet

12-08-2019
Nyhed Tilskud

Nu kan du søge om tilskud til projekter fra ordningerne ’Fælles indsatser fiskeri’ samt ’Afsætningsfremme’.

Ordningerne er en del af det danske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram for 2014-2020, som medfinansieres med EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Der er blevet åbnet for ansøgninger den 12. august 2019, og ansøgningsfristen for begge ordninger er den 7. oktober 2019.

Fælles indsatser fiskeri

Formålet med denne ordning er, at der gives tilskud til undersøgelser, forsøg og pilotprojekter, overvågning, forvaltning, innovation og formidlingsaktiviteter ved at fremme enten innovation eller fisker-forsker samarbejdet:

1) Innovation i fiskeri og værdikæden for fiskervarer kan ske ved at udvikle nye produkter, processer, teknologi, organisering og forvaltning.

2) Fisker-forsker samarbejdet kan fremmes med henblik på en forbedret og mere bæredygtig forvaltning af fiskeriet vedrørende netværksaktiviteter, undersøgelser, pilotprojekter, forvaltningsforsøg, dataindsamling, indsamling og formidling af viden, forskningsresultater, best practise vedrørende landingsforpligtelsen og fremme af bæredygtigt fiskeri.

Tilskud til innovation kan søges af både videnskabelige eller tekniske organer, som er anerkendt i Danmark og virksomheder eller organisationer inden for fangst, håndtering, afsætning og forarbejdning af fisk, der gennemfører projektet i samarbejde med videnskabelige eller tekniske organer, som er anerkendte i Danmark, og som skal validere resultaterne af projekterne.   

Tilskud til fisker-forsker samarbejdet kan søges af eller i samarbejde med videnskabelige eller tekniske organer, som er anerkendt i Danmark, virksomheder og organisationer, fiskere, fiskeriorganisationer, FLAG'er og ikke-statslige organisationer.

Det samlede, offentlige tilskud kan udgøre op til 100 % af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projektet, hvis ansøger er et offentligretligt organ, eller projektet er innovativt, kollektivt og har kollektiv interesse. Projekter gennemført af producentorganisationer kan få tilskud op til 75 %. Øvrige projekter, hvor tilskudsmodtager er en SMV, kan få op til 50 %, mens øvrige projekter, hvor tilskudsmodtager ikke er en SMV, kan få op til 30 %. 

Afsætningsfremme

Der kan gives tilskud til projekter, hvor formålet er at fremme markeds- og afsætningsforholdene for fisk, fiskevarer og akvakulturprodukter gennem tilskud til følgende indsatsområder:

1) Afsætning af kystfiskeres fangster,

2) Afsøgning af nye markeder,

3) Udvikling af afsætningsmuligheder for discard,

4) Oprettelse af producentorganisationer,

5) Fremme af bæredygtige fiskevarer og akvakulturprodukter gennem afsætnings- og informationskampagner, og

6) Fremme og udvikling af certificering og mærkning.

Tilskud kan søges af fiskeriorganisationer, producentorganisationer inden for fiskeri og akvakultur, sammenslutninger af producentorganisationer inden for fiskeri og akvakultur, brancheorganisationer inden for fiskeri og akvakultur samt små, mellemstore og store virksomheder.

Det samlede offentlige tilskud udgør som udgangspunkt 50 pct. af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projektet. Hvis ansøger er en stor virksomhed, kan der kun gives 30 pct. i tilskud. Hvis ansøger er en fiskeriorganisation, kan tilskuddet øges til 60 pct.

Tilskuddet kan hæves helt til 75 pct., hvis ansøger er en producentorganisation, sammenslutning af producentorganisationer inden for fiskeri og akvakultur eller brancheorganisation inden for fiskeri og akvakultur.

Hvis projektet er målrettet kystfiskeri af mindre omfang, og projektet ikke gennemføres af en virksomhed, der falder udenfor definitionen af SMV’er, kan projektet også opnå et tilskud på op til 75 pct.

Der er afsat i alt 19,8 mio. kr. til ansøgningsrunden.

Sådan søger du

Ansøgningsfristen for begge ordninger er mandag den 7. oktober 2019, og du kan læse mere om ordningerne, hente vejledninger og ansøgningsskemaer på vores hjemmeside:

Få gratis vejledning fra EHFF-facilitatoren

Har du spørgsmål til konkrete projektidéer eller problemstillinger, kan du kontakte EHFF-facilitator Poul Tørring på eller tlf. 2336 1725 og få gratis vejledning til at tage springet fra idé til projekt. Vejledningen omfatter ikke den egentlige udarbejdelse af ansøgninger.

Kontakt

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsen på

tlf. 7218 5600 eller e-mail:

 

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsens presseafdeling på tlf. 7218 5805