Bilag 6 meddelelse om genåbning af det kystnære rationsfiskeri af sild i Skagerrak og Kattegat

11-11-2020
Faglig meddelelse Bilag 6

Med virkning fra den 16. november 2020 genåbnes der i henhold til reguleringsbekendtgørelsens §138 for et kystnært rationsfiskeri af sild i Skagerrak og Kattegat på rationsvilkår for fartøjer med en længde overalt på under 40 meter inden for en afsat mængde på 66,2 tons. Samtidig dispenseres der for reguleringsbekendtgørelsens § 129 stk. 5, for så vidt angår restmængder af sild afsat til et kystnært rationsfiskeri af sild i Skagerrak og Kattegat.

Fra den 16. november 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 15.000 kg sild pr. kalendermåned.

Perioden fra den 16. november til og med den 30. november 2020 betragtes som værende en hel kalendermåned.

Ansøgning

Ansøgning om tilladelse til et kystnært rationsfiskeri af sild indsendes til Fiskeristyrelsen på e-mail til i henhold til reguleringsbekendtgørelsens bilag 2.

Ansøgning om tilladelse til fiskeri af sild med virkning fra den 16. november skal være modtaget i Fiskeristyrelsen senest fredag den 13. november 2020 kl. 10.00. Tilladelser udstedes herefter for perioden fra den 16. november til og med 30. november 2020.

Ansøgning om tilladelse til fiskeri i perioden fra den 1. december til og med den 31. december 2020 skal være Fiskeristyrelsen i hænde senest onsdag den 25. november 2020.

Indkommer der ansøgninger i et antal, der afstedkommer at der ikke kan tildeles 15.000 kg pr. fartøj pr. rationsperiode fordeles mængden ligeligt blandt de ansøgere, der opfylder vilkårene for tildeling af tilladelse.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1249 af 24. august 2020, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 11. november 2020 og er gældende til og med 31. december 2020 med mindre andet meddeles.