Anmeld ulovligt fiskeri

Anmeldelse af ulovligt fiskeri kan ske på https://anmeldelse.fiskeristyrelsen.dk

Eller kontakt Fiskerimoniteringscenteret (FMC) på Tlf.: 72 18 56 09 / E-mail: