Her findes information om hhv. kvoteandele og samlede landingsmængder for fartøjer omfattet af ny Regulering (og IOK).

Samlede MAF-landinger pr. art og kvotefarvand

Nedenfor er referencer til statistik for de samlede MAF landinger for arter, hvor MAF-fartøjerne har en andel af den samlede danske kvote. 

År

MAF-fartøjers samlede kvote og kvoteudnyttelse

2023

Alle arter

2022

Alle arter

2021

Alle arter

2020

Alle arter

2019

Alle arter

2018

Alle arter

2017

Alle arter

2016

Alle arter

2015

Alle arter

2014

Alle arter

2013

Alle arter

2012

Alle arter

2011

Alle arter

2010

Alle arter

2009

Alle arter

2008

Alle arter

Baggrund

I januar 2007 introduceredes en ny regulering i dansk fiskeri, hvor de danske fiskerfartøjer fik tildelt en andel af den samlede danske kvote for udvalgte arter. Fartøjerne blev inddelt i tre forskellige grupperinger på grundlag af fartøjernes historiske fiskeri. De tre grupper er Fartøjer med FartøjsKvoteAndele (FKA), Mindre Aktive Fartøjer (MAF) og Øvrige Fartøjer (ØF).

Siden 1. januar 2003 er fiskeri efter sild i Nordsøen, inkl. Limfjorden, Skagerrak og Kattegat samt efter atlantoskandisk sild, drevet med individuelle overdragelige kvoteandele (IOK).

Læs mere om 'Krav og reguleringer for erhvervsfiskeri' her