Kvotestatistik og kvoteudnyttelse

Statistikker over danske fiskeres fangster af arter på fiskekvoter og kvoteudnyttelse.

KVOTEOPGØRELSERNE BLIVER IKKE OPDATERET FRA 16-19. NOVEMBER 2018 GRUNDET SYSTEMARBEJDE.