Alders- og beskæftigelsesstatistik

Aldersstatistik for bierhvervsfiskere, erhvervsfiskere og fartøjsejere med erhvervsfiskerstatus samt beskæftigelsesstatistik for udvalgte brancher indenfor fiskerierhvervene.