Ål

Regelsættet for fiskeri af ål er udarbejdet med henblik på opfyldelse af EU Rådets forordning om foranstaltninger til genopretning af bestanden af europæisk ål.

EU-Kommissionen besluttede i december 2017, at indføre en lukkeperiode i samtlige EU-medlemslande for det erhvervsmæssige fiskeri efter ål.

Det er op til det enkelte medlemsland at træffe beslutning om, hvornår lukkeperioden skal være.

I Danmark er det blevet besluttet at lukkeperioden vil være i perioden: 1. november 2018 - 31. januar 2019.