Personer og virksomheder, der driver akvakultur, skal hvert år inden 1. marts indberette produktions- og anlægsoplysninger for det foregående år til Fiskeristyrelsen.

 

Akvakulturbekendtgørelsen er revideret i 2022

Der er ændret i anlægstyper således at tanganlæg er tilføjet og recirkulerede anlæg nu inddeles i lav, mellemhøj og høj recirkulationsgrad. De nye typer er beskrevet i Vejledning til udfyldelse af skema, samt i bilag 1 i bekendtgørelsen. 

Der er desuden åbnet for at oplysninger fra muslinge- og østersanlæg kan anvendes til kontrolformål. Dette er gjort for at undgå at samme oplysninger skal indberettes to gange til Fiskeristyrelsen.

Den nye bekendtgørelse kan ses her: Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om dansk akvakultur

Formål med indberetningen

Data anvendes til udarbejdelse af officiel akvakulturstatistik, opkrævning af restkoncentrationsafgift og rapportering til EU, OECD og FAO. Fra 2022 kan oplysninger fra muslinge- og østersanlæg desuden anvendes til kontrolformål.

Nedenfor er samlet information og links til vejledninger og skemaer vedrørende den årlige akvakulturindberetning til Fiskeristyrelsen.

Sådan foregår indberetningen

Fristen for rettidig indberetning af sidste års produktionsoplysninger er 1. marts.

Elektronisk indberetning

Indberetningen foregår på Fiskeristyrelsens elektroniske indberetningsblanket, som kan tilgås via linket nedenfor. Blanketten vil være forudfyldt med mange oplysninger fra sidste år, og det er muligt at hente hjælpevejledninger undervejs.

Har du ikke mulighed for at indberette elektronisk, f.eks. hvis anlægget ikke er tilknyttet et CVR-nr., kan et tomt skema printes via linket nedenfor.

Skemaet udfyldes, underskrives og indsendes til Fiskeristyrelsen. Adressen er anført på skemaet. Skemaet kan også anvendes som personlig kladde inden indberetning på virk.dk.

Yderligere information

Samlet indberetning af flere anlæg: Drives flere anlæg af samme type under samme CVR-nr. kan der søges om tilladelse til at indberette samlet på et fælles skema, såfremt der ikke er tale om toskallede bløddyr. Læs med i vejledningen nedenfor.

Lovgivning: Indberetningsskemaet er udarbejdet af Fiskeristyrelsen, Fødevarestyrelsen, Danmarks Statistik og erhvervet i fællesskab, og er funderet i følgende lovgivning:

Se statistikker for akvakultur