Fisker du med stang, eller snørre er du lystfisker og skal have et lystfiskertegn. Fisker du med garn, ruser eller lignende redskaber, så er du fritidsfisker - og skal have et fritidsfiskertegn.

Køb af fisketegn

Du kan købe fisketegn online på fisketegn.dk, og hos mange turistkontorer og campingpladser.

Se liste over salgssteder og i regneark.

Skal du have et lystfisker- eller fritidsfiskertegn?

Fisker du med stang, er du lystfisker og skal du have lystfiskertegn. (undtaget er folk under 18 år og folk, der har ret til at oppebære folkepension). Det koster 185 dkr. for et år, 130 dkr. for en uge og 40 dkr. for en dag.

Fisker du med garn, ruser eller lignede redskaber, så er du fritidsfisker - og du skal have fritidsfiskertegn uanset din alder og pensionsforhold. Du skal dog være fyldt 12 år for at drive fritidsfiskeri. Fisketegnet koster 300 dkr. for et år, og det gælder også som lystfiskertegn.

Salg af fisketegn

Hvis du ønsker at være salgssted, og få mulighed for at købe/videresælge fisketegn uden at de er udfyldt på forhånd, så skal du indsende et oplysningsskemaet, som du udfylder med de relevante oplysninger til fisketegn@fiskeristyrelsen.dk.

Oplysningsskema om salg af fisketegn og Oplysningsskema om salg af fisketegn 

Vejledning for fisketegn ​​​​​​​