Her ses udbudsplanen for fiskeristyrelsen 2019. Udbudsplanen viser de forventede udbud for det kommende år. Udbudsplanen er vejledende, der kan herefter være mulige ændringer til kontraktstarten og den endelige kontraktsum.

Udbudsplanen opdateres i et begrænset omfang. Virksomheder der ønsker at deltage i udbud, kan se annoncering af udbud og priser i vores Udbudsportaludbud.dk og TED-databasen.