Olivers side

Her på teksten kan du læse indhold fra Olivers side. Der er meget spændende tekst.

Alle vejledninger er blevet opdateret med nyt logo og hjemmesideadresse d. 22. februar 2017.

Opdateringen er sket som følge af Landbrugsstyrelsens navneskift til:
Landbrugsstyrelsen.

Mellemrubrik

Ved at planlægge såning, gødskning, sprøjtning og høst mere præcist i forhold til vejrforhold og afgrødernes næringsbehov, og ved at dosere input mere præcist på marken, kan der hentes nye gevinster i erhvervet i form af højere udbytter og besparelser på gødning, brændstof, pesticider og tid i marken. Det betyder, at bedrifterne kan reducere omkostninger og øge indtjeningen. Præcisionslandbrug kan samtidig bidrage til en mindre miljøbelastning i form af reduceret udvaskning af næringsstoffer, mindre pesticidforbrug og mindre klimabelastning. Præcisionslandbrug kan altså give gevinst for både erhverv og miljø – den dobbelte bundlinje - og har potentiale til at blive et nyt virkemiddel i dansk miljøregulering.

Læs mere spændende tekst her

Konferencen er en del af den indgåede partnerskabsaftale mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Landbrug & Fødevarer om præcisionslandbrug og smart regulering, som skal bidrage til regeringens vision om at understøtte et bæredygtigt og effektivt landbrug ved at udbrede brugen af nye digitale præcisionsteknologier og smart kontrol.