Kvotestatistik og kvoteudnyttelse

Se opgørelser over Danmarks fiskekvoter og kvoteudnyttelse nedenfor.

Du kan her se kvoter og kvoteudnyttelse for indeværende år og tilbage i tid; enten for de samlede kvoter i pdf-filerne med 'Alle Kvoter', eller for hver art via links i arts-tabellernes fodnoter.

Tabellerne viser kvoteudnyttelsen fordelt på ugenr. og farvand for de enkelte arter. Data er fra Landbrugsstyrelsen logbogs- og afregningsregister. Da der i kvotetabellerne er mange koder for farvande, arter m.v., er det en god idé at se på kodeforklaringen.

Samlet kvoteudnyttelse for alle arter tilbage i tid
Alle kvoter 2018 som pdf-fil
Alle kvoter 2017 som pdf-fil
Alle kvoter 2016 som pdf-fil
Alle kvoter 2015 som pdf-fil
Alle kvoter 2014 som pdf-fil
Alle kvoter 2013 som pdf-fil
Alle kvoter 2012 som pdf-fil
Alle kvoter 2011 som pdf-fil
Alle kvoter 2010 som pdf-fil

Alle kvoter 2009 som pdf-fil
Alle kvoter 2008 som pdf-fil
Alle kvoter 2007 som pdf-fil
Alle kvoter 2006 som pdf-fil
Alle kvoter 2005 som pdf-fil
Danmarks kvoter og kvoteudnyttelse i 2017 pr. art
Blåhvilling
Brosme
Brisling
Byrkelange
Jomfruhummer
Dybvandsrejer
Glashvarre
Guldlaks
Havgalt
Havtaske
Hellefisk
Hestemakrel
Hvilling
Ising incl. Skrubbe i Nordsøen
Kulmule
Kuller
Lange
Laks
Lodde
Makrel
Mørksej
Pighaj
Pighvar incl. Slethvar i Nordsøen
Rødspætte
Rødtunge incl. Skærising i Nordsøen
Sild
Sildehaj
Skader incl. Rokker i Nordsøen
Skolæst
Sperling
Tobis
Tunge
Torsk
Andre arter i Norsk zone