Oplagring

Fiskeristyrelsen har godkendt udløsningspriser efter forslag fra Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (DFPO). En oversigt over disse kan findes ved at klikke på følgende oversigt:

Oversigt for udløsningspriser til oplagring af fiskevarer for 2017

Priserne kan anvendes, når DFPO ønsker at oplagre fisk, som organisationens medlemmer ikke har kunnet afsætte til en pris, der som minimum svarer til udløsningsprisen. 

Materiale til tilskud, ændringer og udbetaling

Her kan du finde relevant materiale til, når du vil søge om tilskud, ændringer og udbetaling. Der er også øvrigt materiale, som du vil få brug for.

Ansøg om tilskud

Her kan du finde materiale til, når du vil søge om tilskud.

Start med at læse nærmere i vejledningen: Vejledning oplagring 2017

Ansøgningsskemaer: Ansøgningsskema oplagring 2016

 

Ansøg om udbetaling

Ansøgningsskema til udbetaling

Hvis du vil have mulighed for at give transport i de fordringer, du har hos os til anden part, skal du udfylde erklæring om transport: Erklæring om transport

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er 5½ år, hvilket står i EU-reglerne.

Regler fra Danmark og EU

Danske regler (love og bekendtgørelser) 

 EU-regler (forordninger og direktiver) 

  • Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter.

Informationsforpligtigelse

I ansøgningen skal du angive hvilke informationsaktiviteter, der er planlagt om projektet og om EU-medfinansieringen. 

Her kan du finde hjælp til at udføre din informationsforpligtigelse