Kvoteforvaltningssystem

Myndighed

Åben for ansøgninger

Formål

Fremme projekter om videreudvikling og forvaltning af det danske system til fordeling af fiskerimuligheder med henblik på at tilpasse fiskeriaktiviteterne til fiskerimulighederne.

Hvad gives der tilskud til?

Der kan gives tilskud til projekter om udformningen, udviklingen, overvågningen, evalueringen og forvaltningen af systemerne for tildeling af fiskerimuligheder.

Hvem kan søge

Fiskeristyrelsen.

Tilskuddets størrelse

Det samlede offentlige tilskud udgør som udgangspunkt 100 pct. af de samlede, tilskudsberettigede udgifter.

Tilskud til projekterne finansieres delvist af EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (75 pct.) og delvist af nationale midler (25 pct.).