Investeringer på fiskerihavne og landingssteder

Fiskere Foreninger Kommuner Virksomheder

Lukket for ansøgninger

Formål

Bidrager til at nedbringe fiskeriets belastning af havmiljøet  ved at yde tilskud til at gennemføre landingsforpligtelsen (discard), og fremme fiskerivirksomhedernes konkurrenceevne og levedygtighed ved at yde tilskud til infrastrukturprojekter i havnen eller på landingsstedet.

Hvad gives der tilskud til?

Der kan søges om tilskud til projekter, der hjælper til at gennemføre landingsforpligtelsen (discard) samt infrastrukturprojekter, der bidrager til at forbedre kvalitet eller kontrollen og sporbarheden af de produkter, der landes; øger energieffektivitet; bidrager til miljøbeskyttelse eller forbedrer sikkerhed og arbejdsvilkår. Der kan også gives tilskud til investeringer til indsamling af affald i havet.

Hvem kan søge

Alle, der forestår aktiviteter på en fiskerihavn eller et landingssted kan søge, og projektet skal være af kollektiv interesse, dvs. til gavn for flere brugere af havnen/landingsstedet. 

Tilskuddets størrelse

Det samlede, offentlige tilskud kan udgøre op til 50 % af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projektet, og 30% hvis ansøger ikke er en SMV. 

Tilskud til projekterne finansieres delvist af EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (75 %) og delvist af nationale midler (25 %).

Få gratis vejledning fra EHFF-facilitatore

Har du spørgsmål til konkrete projektidéer eller problemstillinger, kan du kontakte EHFF-facilitator Poul Tørring på eller tlf. 2336 1725 og få gratis vejledning til at tage springet fra idé til projekt. Vejledningen omfatter ikke den egentlige udarbejdelse af ansøgninger.