Investeringer på fiskerihavne og landingssteder

Fiskere Foreninger Kommuner Virksomheder

Forventet åbningsdato for ansøgninger

Formål
Bidrager til at nedbringe fiskeriets belastning af havmiljøet  ved at yde tilskud til at gennemføre landingsforpligtelsen (discard), og fremme fiskerivirksomhedernes konkurrenceevne og levedygtighed ved at yde tilskud til infrastrukturprojekter i havnen eller på landingsstedet.

Hvad gives der tilskud til?
At gennemføre landingsforpligtelsen (f.eks. opbevaringsfaciliteter) eller infrastruktur i fiskerihavne og landingssteder (f.eks. øge kvaliteten, forbedre kontrollen med og sporbarheden for de produkter, der landes, øge energieffektiviteten, bidrage til miljøbeskyttelsen, forbedre sikkerheden og arbejdsvilkårene).

Hvem kan søge
Alle kan søge så længe projektet falder indenfor discard eller infrastruktur, at projektet rent fysisk er fysisk placeret i en fiskerihavn/landingssted, og at projektet er af kollektiv interesse for alle brugere af havnen/landingsstedet. Ansøgeren kan f.eks. være en havn, et firma, der udbyder servicefaciliteter eller en gruppe fiskere.

Tilskuddets størrelse
Det samlede, offentlige tilskud kan udgøre op til 50 % af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projektet.

Tilskud til projekterne finansieres delvist af EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (75 %) og delvist af nationale midler (25 %).

Få gratis vejledning fra EHFF-facilitatoren
Har du spørgsmål til konkrete projektidéer eller problemstillinger, kan du kontakte EHFF-facilitator Poul Tørring på eller tlf. 2336 1725 og få gratis vejledning til at tage springet fra idé til projekt. Vejledningen omfatter ikke den egentlige udarbejdelse af ansøgninger.