Investeringer på fiskerfartøjer

Fiskere

Forventet åbningsdato for ansøgninger

Formål

Investeringer og udstyr om bord på fiskerfartøj for at fiskeriets indvirkning på havmiljøet reduceres, at der sker en gradvis eliminering af udsmid og for at lette overgangen til en bæredygtig udnyttelse af de levende marine biologiske ressourcer. Endvidere skal ordningen være med til at øge merværdien eller kvaliteten af fiskefangsten. 

Hvad gives der tilskud til?

Gennemførelse af landingsforpligtigelsen (discard) eller ombygning af fiskerfartøjer. Eksempelvis investeringer i teknologier, der forbedrer størrelses- og arts selektiviteten; f.eks. tromler. Investeringer om bord eller teknologier til eliminering af udsmid ved at undgå eller reducere uønskede fangster eller til håndtering af uønskede fangster – også opbevaring; f.eks. ombygning af fartøjets laster. Teknologier, der begrænser eller eliminerer fiskeriets fysiske og biologiske indvirkning på økosystemet eller havbunden; f.eks. flydeskovle. Teknologier, der beskytter redskaber og fangster mod havpattedyr og havfugle og fangst af disse; f.eks. pingere. Merværdi for fiskevarer; f.eks. støtte til investeringer/udstyr, hvorved fiskerne kan foretage forarbejdning og direkte afsætning af egne fangster mv. Kvaliteten af fiskervarer, dvs. innovative investeringer ombord på fiskerfartøjer.

Hvem kan søge

Ejere af dansk indregistrerede EU-fiskerfartøjer, som er registreret som aktive fartøjer, og som har udført fiskeriaktiviteter til havs i mindst 60 dage i løbet af de to kalenderår, der går forud for datoen, hvor ansøgningen indsendes. Hvis ansøger er fisker, eller hvis én eller flere fiskere deltager i projektet, så skal alle opfylde kravet om antagelighed.

Tilskuddets størrelse

Det samlede offentlige tilskud kan udgøre op til 40 % af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projekter, der bidrager til at gennemføre landingsforpligtelsen, omfatter kystfiskeri, eller omfatter yngre fiskeres førstegangsetablering. Tilskud kan udgøre 30 % af de samlede tilskudsberettigede udgifter til alle øvrige projekter. 

Tilskud til projekterne finansieres delvist af EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (75 %) og delvist af nationale midler (25 %).

Få gratis vejledning fra EHFF-facilitatoren

Har du spørgsmål til konkrete projektidéer eller problemstillinger, kan du kontakte EHFF-facilitator Poul Tørring på

eller tlf. 2336 1725 og få gratis vejledning til at tage springet fra idé til projekt. Vejledningen omfatter ikke den egentlige udarbejdelse af ansøgninger.