Investeringer i akvakultur

Akvakulturbrugere Virksomheder Fiskere

Forventes åbent for ansøgninger ultimo november

Formål

Etablering eller udvikling af akvakulturanlæg for at øge akvakulturproduktionen og fremme en miljømæssigt bæredygtig, ressourceeffektiv og konkurrencedygtig akvakultursektor.

Hvad gives der tilskud til?

Produktive investeringer i akvakultur, f.eks. renseanlæg, nyt modeldambrug, modernisering, og indkøb af udstyr, der skal beskytte fiskebrugene mod vildtlevende rovdyr, f.eks. ved afskærmning mod odder eller fugle.

Hvem kan søge

Akvakulturvirksomheder eller iværksættere på vej ind i branchen, der gennem investeringer ønsker at etablere eller udvikle deres akvakulturanlæg kan søge om tilskud.

Tilskuddets størrelse

Det samlede offentlige tilskud kan udgøre op til 40 % af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projektet, hvis tilskudsmodtager er mikro-, små og mellemstore virksomheder og 30 %, hvis tilskudsmodtager er store virksomheder. Tilskuddet kan højest udgøre 12,0 mio. kr. pr. projekt.

Tilskud til projekterne finansieres delvist af EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (75 %) og delvist af nationale midler (25 %).

Få gratis vejledning fra EHFF-facilitatoren

Har du spørgsmål til konkrete projektidéer eller problemstillinger, kan du kontakte EHFF-facilitator Poul Tørring på eller tlf. 2336 1725 og få gratis vejledning til at tage springet fra idé til projekt. Vejledningen omfatter ikke den egentlige udarbejdelse af ansøgninger.