IMP (integreret maritim politik)

Virksomheder Forskere

Udbudsordning

Formål
Fremme gennemførelsen af den Integrerede Maritime Politik (IMP).

Hvad gives der tilskud til?
Indsamling af viden om f.eks. økosystemers samspil og funktion, vurdering af effekten af beskyttede områder på produktionen i bunddyrssamfundende, herunder i hvilken grad en evt. merproduktion vil forplante sig i økosystemet som fisk, og i så fald, hvilke økonomiske konsekvenser det vil have. Økologiske effekter af marint affald og dets betydning i forhold til andre presfaktorer på det marine miljø.

Hvem kan søge
Definerede projekter sættes i EU-udbud.

Tilskuddets størrelse
For perioden 2018-2020 er der årligt gennemsnitligt afsat 3,6 mio. kr. til IMP.